Október plný spomienok…

DOLNÉ SALIBY – V októbri si veriaci v Cirkevnom zbore ECAV Dolné Saliby pripomenuli svojich rodákov, 5. výročie odhalenia pamätnej tabule aj ďalšie udalosti.

Položením venca k pamätnej tabuli 22. októbra na cintoríne v Dolných Salibách si veriaci uctili predkov – rodákov z Novej Lehoty, Lúky a Hrádku, ktorí sa v rokoch 1945 až 1947 presídlili do Hrušova (okres Galanta). Zároveň si pripomenuli 5. výročie odhalenia tejto tabule, ktoré sa uskutočnili 22. októbra 2016 pri príležitosti 70. výročia presídlenia Slovákov.

„Sme veľmi radi, že nás naši predkovia viedli k láske k našej drahej domovine. Sme na nich hrdí, že v čase 2. svetovej vojny sa zapojili do protifašistického odboja. Za slobodu a mier, ktorý pre nás vybojovali, sme im nesmierne vďační. Vzorom pre nás boli naši rodičia aj v cirkevnom živote. Viera v Pána Boha im pomáhala prekonávať mnohé ťažké životné situácie. Aj nás viedli touto cestou. Pravidelne sme s nimi navštevovali služby Božie,“ uviedla Viera Kasalová, ktorá informovala o tejto udalosti. Pripomenula tiež, že Evanjelický kostol v Dolných Salibách bol posvätený 27. októbra 1878. Túto udalosť si preto pri 143. výročí pripomenuli na slávnostných službách Božích. „Sme vďační všetkým našim predkom, ktorí boli nápomocní pri výstavbe nášho duchovného stánku,“ vyjadrila poďakovanie V. Kasalová.

Ďalšou aktivitou cirkevného zboru v závere októbra bolo kladenie vencov k pomníku padlých z Dolných Salíb v I. aj II. svetovej vojne. Túto udalosť si Dolnosalibčania pripomínajú v deň odhalenia pomníka padlým, ktoré sa uskutočnilo 31. októbra 1928. Pomník stojí pred kostolom a v roku 2018 bol úplne obnovený. Napísané sú na ňom mená všetkých obetí obidvoch vojen z obce bez rozdielu vierovyznania.

Sviatok Pamiatky reformácie si veriaci pripomenuli 31. októbra na slávnostných službách Božích. V kázni domáci farár Olivér Nagy zdôraznil zmysel a odkaz reformácie pre ľudí 21. storočia.

Pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa 1. novembra konala ekumenická pobožnosť v miestnom cintoríne pri Pamätníku obetiam z II. svetovej vojny. Kladením vencov a kytíc si domáci pripomenuli ich pamiatku. „Množstvo horiacich sviečok, venčekov a kytíc je dôkazom, že občania našej obce nezabudli na statočnosť svojich predkov,“ zdôraznila V. Kasalová.

Tento rok si domáci v cirkevnom zbore Dolné Saliby pripomenuli aj 100. výročie úmrtia farára Mihálya Rásóa, ktorý v cirkevnom zbore pôsobil od roku 1873 do roku 1921. Počas jeho služby bola vykonaná výstavba cirkevných budov: kostola, fary, školy, ktoré slúžia zboru a obci dodnes. „Spomienka na spomínaného pána farára bola pre nás veľmi radostná. Lebo sa nám z vôle Božej podarilo opraviť jeho pomník aj pomníky členov jeho rodiny, ktorí sú pochovaní v našom cintoríne. S hrdosťou sme im položili vence vďaky,“ povedala V. Kasalová. Uviedla tiež, že na cintoríne v Dolných Salibách je pochovaný aj farár Ladislav Jurík, ktorý v zbore pôsobil v rokoch 1959 až 1965. Na jeho hrob preto každoročne kladú veriaci veniec vďaky. Chcú takto vyjadriť vďaku a úctu svojim duchovným predkom, ktorí im zvestovali Božie slovo. „Nech nám tento úspech dá silu kráčať ďalej, nech máme vždy novú, silnú nádej. Všetkým, ktorí poskytli milodary na opravu pomníkov a hrobových miest, úprimne ďakujeme,“ uviedla V. Kasalová.

Cirkevný zbor v Dolných Salibách vedie od roku 2006 farár Olivér Nagy, ktorý sa usiluje rozvíjať mnohé aktivity a zabezpečovať tiež finančné prostriedky na opravy cirkevných budov. „Veríme, že náš malý cirkevný prežije toto ťažké obdobie a budeme sa môcť naďalej stretávať v spoločenstve veriacich na službách Božích aj na biblických hodinách,“ uzavrela V. Kasalová.

Informovala: Vlasta Kasalová

 

Pamätná tabuľa v cintoríne v Dolných Salibách

Pamätná tabuľa v cintoríne v Dolných Salibách

Pomník Ladislava Juríka

Pomník Ladislava Juríka

Pomníky rodiny Mihálya Rásóa  v cintoríne v Dolných Salibách

Pomníky rodiny Mihálya Rásóa v cintoríne v Dolných Salibách

Pomníky obetiam z I. a II. svetovej vojny pred evanjelickým kostolom

Pomníky obetiam z I. a II. svetovej vojny pred evanjelickým kostolom

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár