Presbyteri bez názoru – podľa právneho zástupcu sú zbytoční

BRATISLAVA – Generálny právny zástupca Vladimír Cipciar na synode šokoval. Vyjadril sa totiž, že v generálnom presbyterstve sedia aj „zbytoční“ presbyteri.

Generálne presbyterstvo je po synode najvyšším orgánom cirkvi a jeho úlohou je riadiť chod ECAV na Slovensku v čase medzi zasadnutiami synody. Podľa Cipciara v tomto grémiu sedia aj zbytoční presbyteri. Ako spresnil, mal na mysli tých, ktorí na rokovaniach po celý čas nevyvíjajú žiadnu aktivitu, dokonca nevyslovia žiaden názor. Generálny právny zástupca tak v tomto kontexte poukázal, že spomínaní ľudia sú v presbyterstve dosadení iba na to, aby dvíhali ruky počas hlasovaní tak, ako to vyhovuje súčasnému vedeniu cirkvi. V skutočnosti sú však, ako naznačil Cipciar, bez vlastného názoru.

Trend, na ktorý generálny právny zástupca poukázal na rokovaní najvyššieho zákonodarného orgánu, tak potvrdzuje skutočnosť, o ktorej nedávno písal i Lutherus – že súčasné vedenie ECAV na Slovensku namiesto demokracie a moci pochádzajúcej zdola preferuje direktívne riadenie cirkvi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!