Akciová spoločnosť pre ktorú pracuje manželka predsedu hospodárskeho výboru, dostala štedrú pôžičku z cirkvi

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Rodinkárstvo v cirkvi, ktorá chcela byť transparentnou. Inak nemožno nazvať to, čo sa udialo medzi generálnym hospodárskym výborom a vydavateľstvom Tranoscius, myslia si viacerí akcionári Tranoscia.

Vydavateľstvo Tranoscius sa opäť zaviazalo vedeniu cirkvi. To mu totiž odkleplo vysokú pôžičku (má ísť o 40 tisíc eur). Poskytnutie tejto finančnej podpory prešlo procesom schvaľovania v generálnom hospodárskom výbore (GHV). Informoval o tom na tohtoročnej synode generálny právny zástupca ECAV V. Cipciar, ktorý na generálnom presbyterstve žiadal predsedu GHV o zdôvodnenie, no ako uviedol, odpoveď nedostal.

Výbor – ktorý pôžičku schválil – aktuálne vedie učiteľ dejepisu snažiaci sa o politickú kariéru – kandidát na generálneho dozorcu, teda najvyšší laický post v cirkvi – Marián Damankoš, okrem iného seniorálny dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Pre Tranoscius – ktorý pôžičku dostal – pracuje Damankošova manželka Ivana Damankošová ako redaktorka nosného periodika Evanjelický posol spod Tatier. Financuje ju teda vydavateľstvo, ktorému výbor pod Damankošovým šéfovaním priklepol pomoc zrejme v situácii finančnej krízy. Potvrdzuje sa, že ani dva roky po násilnom prevzatí Tranoscia nebolo vedenie vydavateľstva schopné udržať vyrovnaný trend hospodárenia a – „zrejme aj v záujme zachovania práce pre manželku predsedu generálneho hospodárskeho výboru – muselo sa zadlžiť, myslia si viacerí akcionári.

Rodinkárstvo však v tomto prípade môže nabrať ešte intenzívnejší rozmer. Pokiaľ by totiž Damankoša v práve prebiehajúcich voľbách ľudia zvolili za generálneho dozorcu, redakcia Evanjelického posla spod Tatier bude obsadená až dvoma manželkami vrcholných predstaviteľov cirkvi. Okrem Ivany Damankošovej je totiž redaktorkou spomínaného periodika aj Emília Mihočová, manželka biskupa Východného dištriktu.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!