Evanjelikom sa nepáči kam sa uberá Tranoscius

Skritizovali jeho slabé prezentovanie na Bibliotéke 2023

BRATISLAVA – Tranoscius čelí opäť vlne kritiky. Z renomovaného historického vydavateľstva je dnes už len tieň a po nedávnej Bibliotéke 2023 verejnosť upozorňuje, že „s Tranosciom to ide od desiatich k piatim“.

Na Bibliotéke 2023 v bratislavskej Inchebe vystavoval aj Tranoscius. Komentáre na sociálnych sieťach svedčia o tom, že ľudia sú z produkcie a celkovej činnosti evanjelického vydavateľstva sklamaní. „S Tranosciom to ide od desiatich k piatim,“ vyjadrila sa na Facebooku Klára F. Vladímir C. k tomu dodal, že aj Evanjelický posol, kedysi hlavný ťahúň vydavateľstva, „je de facto neomarxistický plátok, nakoľko dve jeho autorky idú úplne mimo.“ Podľa názoru Bohdany M. sa „nám nedarí ukázať krásu našej viery ľuďom hľadajúcim odpovede vo svojom živote. Mám pocit, že sa tak nesnažíme, že všetko robíme len tak, aby sa nepovedalo,“ napísala na margo Tranoscia na Bibliotéke. Všimla si, že evanjelické vydavateľstvo tam malo najmenší možný výstavný priestor – napríklad aj v porovnaní so stánkom jehovistov, ktorí vytvorili aj kút pre posedenie a debaty.

O úpadku Tranoscia svedčia kroky jeho vedenia, keď takmer celá budova vydavateľstva je už prenajatá, zrušili viaceré predajne a napríklad ani redakcia EPST už nesídli v budove v Liptovskom Mikuláši, spadá priamo pod ECAV a dve redaktorky sú v Prešove a ďalšia v Bratislave. Jedna je manželkou biskupa Východného dištriktu a druhá manželkou mnohopočetného funkcionára cirkvi Mariána Damankoša, ktorý chodí po cirkevných zboroch a vymáha od nich peniaze do Fondu finančného zabezpečenia ako predseda generálneho hospodárskeho výboru. Tranoscius sa do područia súčasného vedenia cirkvi dostal de facto v momente, keď si ešte v čase pôsobenia bývalého vedenia vydavateľstva potajomky dali zaregistrovať ochrannú známku, a to bez súhlasu valného zhromaždenia a vtedajších orgánov spoločnosti.

Nekompetentnosť aktuálnych funkcionárov Tranoscia potvrdzujú aj ďalšie okolnosti. Napríklad predseda predstavenstva Jaroslav Pilát, mimochodom právnik, sa v jednom z vydaní Tranovského kalendára podpísal ako predseda správnej rady. Zrejme teda nemá vedomosť ani o základom usporiadaní a štruktúrach tejto akciovej spoločnosti. Nehovoriac o jeho medzerách v historických poznatkoch, keď na sociálnej sieti v statuse napísal, že Tranoscius nemá ani nemal predajňu v Bratislave. To však nie je pravda, keďže vydavateľstvo malo niekoľko rokov predajňu na Palisádach.

V roku 2016 – v čase vydania historického retro Tranovského kalendára, v ktorom boli publikované články z dejín po desaťročiach. Vtedy sa vyjadril, že nerozumie výberu článkov ani zvolených rokov. „Určite uznáte, že článok o rusko-japonskej vojne z roku 1906 mal úplne iný účel v roku 1906 ako v roku 2016,“ uviedol vtedy. No práve na základe tejto jeho kritiky možno vidieť, ako u neho absentuje zmysel pre históriu a jej význam, hoci evanjelici vždy mali radi históriu, lebo bola pre nich učiteľkou života. Pilát teda ani v minulosti nerozumel tomu, že do Tranovského kalendára písali inteligentné osobnosti v minulosti a pohľad, aký vtedy zastávali napríklad na rusko-japonskú vojnu, má aj pre historikov určitý význam, ktorý je podstatné poznať. Dnes je Pilát v orgánoch Tranoscia a Tranovský kalendár je neobsažný, myslia si evanjelici, ktorí ho kupujú už len zo zvyku. Ak Pilát nepozná ani históriu Tranoscia, ťažko možno očakávať, že pochopí význam retro kalendára, nehovoriac o japonsko-ruskej vojne a jej význame pre dnešok, myslí si jeho vtedajšia zostavovateľka.

Takisto sa na Bibliotéke zavádzajúco prezentoval aj Peter Gärtner, riaditeľ Tranoscia, ktorý bol v minulosti zrejme aj pre neschopnosť prepustený a teraz, za tohto vedenia cirkvi, zastáva post riaditeľa. V príhovore naznačil, že Tranoscius akoby vďaka nemu už druhý rok vystavuje na Bibliotéke, pritom vystavoval už oveľa dlhšie pred ním, dokonca ešte za riaditeľa Michnu. Chváli sa teda niečím, čo už fungovalo dávno pred ním a to oveľa lepšie, nadobudli dojem z jeho prezentovania niektorí diváci.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!