Damankoš „vydiera“, aby sa znova dostal k najdôležitejšiemu rozhodovaniu

BRATISLAVA – „Marián Damankoš sa snaží vydierať, aby si vydupal miesto v generálnom presbyterstve,“ myslia si niektorí synodáli. Jeho návrh pobúril aj funkcionárov v cirkvi, ktorí tvrdia, že je to človek, ktorý prahne po funkciách a vydobýja sa ich za každú cenu.

Ich názoru nahráva fakt, že na tohtoročnej synode Damankoš prezentoval, že dôležitou súčasťou efektívneho modelu fungovania cirkvi je aj informovanosť, kompetentnosť a logický spôsob schvaľovania návrhov. Podľa jeho slov je viac než zarážajúce, že na rokovaniach generálneho presbyterstva nie je prítomný predseda generálneho hospodárskeho výboru (GHV). Ten je podľa cirkevných predpisov na čele poradného výboru, ktorý by sa mal vyjadrovať ku každej prerokovávanej ekonomickej alebo hospodárskej otázke.

„Je potrebné zabezpečiť, aby predseda GHV bol členom generálneho presbyterstva. V opačnom prípade je nezmyselné očakávať od GHV kompetentné rozhodnutie, ak samotný predseda je pri výstupoch z rokovaní GP odkázaný na sprostredkované informácie, resp. na strohý výpis uznesenia, ak nejaké bolo voči GHV schválené,“ namietal Damankoš s tým, že cez uznesenie žiadal zmenu Ústavy ECAV v zmysle, aby predseda GHV mohol byť členom generálneho presbyterstva.

Mnohí synodáli v tom vidia divadlo, ktoré zahral preto, aby mohol sedieť v najvyššom grémiu cirkvi. Kým bol členom generálneho presbyterstva, a keď funkciu predsedu GHV zastávali jeho predchodcovia, vôbec mu to neprekážalo, ani takéto uznesenie nenavrhol. Damankoš sa na synode zároveň vzdal postu predsedu GHV, nevylúčil však, že po zmene ústavného zákona bude opäť kandidovať na najvyšší post v GHV.

Damakoš sedel v generálnom presbyterstve (GP) dve volebné obdobia ako riadny presbyter, no teraz sa už o miesto v ňom nemohol uchádzať. Oslovení synodáli si preto myslia, že preto tlačil na zmenu ústavy, aby sa do GP vrátil aspoň cestou GHV. Členom GP nie je od minulého roka, keď po uplynutí 12 rokov stratil mandát a v GP ho nahradil Peter Gärtner. Ten je konateľom Reformaty aj riaditeľom Tranoscia zároveň. Ako člen GP si tak Gärtner môže odhlasovať veci vo svoj prospech, ako to mal robiť i jeho predchodca v Reformate Vladimír Daniš. Gärtner na oplátku zamestnal Damankošovu manželku a spravil z nej šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier.

No funkcie nemá isté v podstate nik. Určité náznaky pramenia z aktuálneho zloženia generálneho hospodárskeho výboru, kde je členom napríklad Ján Hudák, syn farárky Kataríny Hudákovej, ktorá sa niekoľkokrát neúspešne pokúšala stať biskupkou. Cirkevná politika tak naznačuje, že Ján Hudák by mohol byť potenciálnym Damankošovým konkurentom na poste predsedu GHV a po zmene ústavy by sa dostal do generálneho presbyterstva. Tak by farárka Hudáková, ktorú mnohí považujú za šedú eminenciu cirkevnej politiky, mala svoje nitky v najvyššom grémiu ECAV, kde sa rozhoduje takmer o všetkom.

V GHV okrem Damankoša, ktorý je učiteľom dejepisu, majú, podľa jeho vyjadrenia, všetci ekonomické vzdelanie. Na Hudáka však Damankoš vopred poukazuje, že je rozcestovaný, a teda výbor nemôže tak často zasadať. To vzbudilo dojem, že bez Hudáka akoby ani GHV nemohol rokovať. Pritom výbor nemusí zasadať v kompletnom zložení, dokonca na rokovanie postačuje aj menej ako nadpolovičná väčšina členov výboru.

Marián Damankoš svojím návrhom potvrdil karieristické ambície v cirkvi, kde je podľa všetkého rekordérom v počte funkcií. K nim však treba prirátať aj posty prameniace zo svetskej politiky a niekoľkonásobné pokusy dostať sa do parlamentu, z ktorých ani jeden zatiaľ nevyšiel. Rovnako to bolo v prípade jeho snahy stať sa generálnym dozorcom ECAV na Slovensku.

Synodáli napokon ústavnú zmenu zákona schválili, a tak či sa bude Damankoš uchádzať opäť o post predsedu GHV, ukáže septembrová synoda.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!