Zmarené voľby generálneho dozorcu vyriešili po svojom. Namiesto avizovaného druhého kola vypísali nové

BRATISLAVA – Prvé kolo volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku sa skončilo fiaskom. Mimoriadne nízka účasť a značná časť voličov, ktorí hlasovanie bojkotovali kvôli vylúčeniu Imricha Lukáča kandidačnou poradou, svedčí o skutočnosti, že evanjelici a. v. na Slovensku sa už nemienia prizerať praktikám súčasného vedenia a len bezhlavo „odklepnúť“ predvýber kandidátov na najvyšší laický post v cirkvi.

Ako je známe, kandidačná porada po abdikácii Jána Brozmana pustila do volieb dvoch kandidátov – Mariána Damankoša a Ivana Trepáča. Uchádzať sa o tento post však neumožnila docentovi Imrichovi Lukáčovi, keď zabránila jeho zaradeniu na kandidátku. Voľby sa konali v cirkevných zboroch 25. júla, 1. a 8. augusta. Následne sa 23. augusta zišla sčítacia komisia, ktorá spočítavala hlasy pre jednotlivých kandidátov. Konštatovala, že volieb sa zúčastnilo iba 11 493 hlasujúcich – čo je z cca 250 tisícového počtu evanjelikov a. v. na Slovensku len necelých 5 percent. Fiasko spôsobené nízkym záujmom sa v správe na webe ECAV redaktorka Evanjelického posla spod Tatier Emília Mihočová (manželka biskupa VD Petra Mihoča, ktorý predsedal sčítacej komisii) snažila ospravedlniť dovolenkovou sezónou, resp. situáciou okolo pandémie. Faktom však je, že ľudia voľby jednoducho v tejto situácii – po vyradení Imricha Lukáča – bojkotovali. Aj vďaka týždenníku Lutherus si dnes uvedomujú dôležitosť svojho hlasu a rozhodli sa dať najavo svoj nesúhlas s takýmto priebehom volieb. Vo viacerých cirkevných zboroch podľa informácií redakcie z volebných konventov odchádzali a vyjadrili sa, že rovnako sa budú stavať aj k plateniu príspevkov v cirkevných zboroch. „Teraz sa naplno ukázalo, že kým súčasné vedenie cirkvi sa ešte pred obsadením najvyšších postov v cirkvi vysmievalo podľa nich bájnym siedmim tisícom evanjelikov podpísaným pod petíciu, títo ľudia skutočne stoja za svojím názorom a cirkev o nich prichádza. Pritom je ich povinnosťou bojovať o každú dušu. Voľby generálneho dozorcu potvrdili, že nie pandémia, nie dovolenky – ale mocenské rozhodnutia kandidačnej porady spojené so strachom vedenia z obrovskej podpory pre Imricha Lukáča vedú ľudí v cirkevných zboroch k tomu, aby jednoducho otvorili oči a prestali byť iba hlasujúcimi bez názoru. Tak to bolo aj v našom zbore, kde sme viacerí na protest proti direktívnym praktikám kandidačnej porady z volebného konventu odišli,“ povedal týždenníku Lutherus jeden z účastníkov volieb v cirkevnom zbore v Západnom dištrikte.

Damankoša si praje len niečo cez 5000 evanjelikov, Trepáča o tisíc menej

Sčítacia komisia deklarovala, že ani Marián Damankoš, ani Ivan Trepáč nezískali potrebnú podporu hlasujúcich v prvom kole. Kým Damankoš dostal od voličov 5 401 hlasov (46,99 percenta platných hlasov), Ivan Trepáč získal 4 432 hlasov (38,56 percenta). Zaujímavosťou je vysoký počet neplatných hlasov – 1660. Podľa všetkého ide o hlasovacie lístky, na ktorých voliči vyjadrili svoju vôľu tým, že nezaškrtli ani jedného z kandidátov.

S voľbami sa však spája aj ďalší nepochopiteľný krok. Kým generálne presbyterstvo ešte pred prvým kolom stanovilo presný harmonogram s tým, že pokiaľ ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu v prvom kole, bude sa konať druhé kolo, teraz je všetko inak. Voľby generálneho dozorcu sa budú opakovať – čo znamená, že generálne presbyterstvo vypíše úplne nové voľby, kandidačná porada sa uskutoční nanovo, a teda bude možné navrhovať nových kandidátov. Neštandardný postup opäť potvrdzuje svojvôľu súčasného vedenia cirkvi – keď generálne presbyterstvo nerešpektuje vlastné uznesenie o vypísaní volieb (ignoranciou druhého kola) a namiesto toho bez akéhokoľvek zdôvodnenia a bez vzdania sa kandidátov len tak vypíše nové voľby.

Sabol nemá potrebu vysvetľovať

V tomto kontexte sa Lutherus opýtal jedného z generálnych presbyterov Slavomíra Sabola, prečo sa generálne presbyterstvo rozhodlo zmeniť harmonogram volieb generálneho dozorcu bez konkretizovania ich obsahu s tým, že o tom bude informovať neskôr. Redakciu zaujímalo, či je podľa jeho názoru prípustné takto zasahovať do prebiehajúcich volieb – a či on sám hlasoval za takýto návrh. Sabol však na otázky, vďaka ktorým mohol evanjelickej verejnosti objasniť, čo sa vlastne udialo, neodpovedal. Týmto postojom potvrdil, že ľudia sediaci v najvyššom grémiu cirkvi, ktoré riadi jej chod medzi zasadnutiami synody, si skrátka robia, čo chcú. V praxi to znamená, že desať ľudí rozhoduje svojvoľne o celej cirkvi s tým, že nemajú problém ani s nerešpektovaním cirkevnoprávnych predpisov. „S viacerými ľuďmi na voľbách v zbore sme sa zhodli, že keď už si táto hŕstka ľudí rozhoduje o všetkom aj bez nás, obyčajných veriacich, nech si tú cirkev teda majú – ale aj financujú. Svojím konaním ju úplne rozbili a zničili. Nech si ju tým pádom aj financujú a nechcú peniaze od nás. Sme toho názoru, že cirkev v takomto stave nebudeme finančne podporovať,“ ozval sa do redakcie po ukončení volebného konventu jeden z členov cirkevného zboru na juhu Slovenska.

Redakcia Lutherus

 

Cirkevnoprávne predpisy o voľbách

Súčasné znenie § 32 ods. 8 CZ č. 11/1994:

Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov cirkevných zborov, odovzdávaných na volebných konventoch. Ak boli viacerí kandidáti a ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb.

Predchádzajúce znenie § 32 ods. 8 CZ č. 11/1994:

Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov cirkevných zborov, odovzdávaných na volebných konventoch. Ak boli traja kandidáti a ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú medzi kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb.

VYSVETLENIE:

Predchádzajúce znenie § 32 ods. 8 CZ č. 11/1994 zaručovalo zvolenie kandidátov do predsedníctva vyšších COJ za podmienky dosiahnutia dôvery hlasujúcich prejavenou nadpolovičnou alebo dokonca v prípade jedného kandidáta trojpätinovou väčšinou hlasov v prvom i druhom kole volieb.

Podľa súčasného znenia § 32 ods. 8 CZ č. 11/1994 člen predsedníctiev vyšších COJ nemusí získať dôveru nadpolovičnej alebo trojpätinovej väčšiny hlasov v druhom kole. Stačí, že ho chce kandidačná porada, nezáleží teda na tom, či ho chce väčšina konventuálov, ktorí sa zúčastnia volieb v druhom kole len ako štatisti v nepodarenom divadielku o „spravodlivých“ voľbách v Evanjelickej cirkvi, jeden z nich tak či tak funkciu získa.

Ak by z týchto dôvodov kandidáti Damankoš a Trepáč mali potrebnú morálku a zmysel pre demokraciu, tak by sa kandidatúry mali vzdať už pred začiatkom prvého kola.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!