Presbyterstvo rokovalo o zmenách v rozpočte

BRATISLAVA – Mimoriadne zasadnutie generálneho presbyterstva sa uskutočnilo 23. augusta na generálnom biskupskom úrade. Správu priniesol oficiálny web evanjelickej cirkvi.

Cieľom zasadnutia bolo vyhodnotenie volieb generálneho dozorcu, o čom Lutherus informuje v samostatnej správe. Okrem toho sa generálni presbyteri podľa slov Zuzany Polákovej zo Sekretariátu ECAV venovali správe Revíznej komisie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku o kontrole za rok 2020, ktorú vzali na vedomie. Ako ďalej dodala, obsiahla diskusia bola venovaná návrhu rozpočtu ECAV na rok 2022. „Generálne presbyterstvo na zasadnutí prerokovalo aj podklady týkajúce sa zmien v rozpočte ECAV na rok 2021. V bode Rôzne sa presbyteri okrem iného venovali aj blížiacej sa Synode ECAV, ktorá sa bude konať v dňoch 10. – 11. septembra 2021 v Trenčianskych Tepliciach,“ uviedla Z. Poláková. Podľa správy je najbližšie rokovanie GP naplánované na prvý októbrový deň.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!