Tisíce eur pre súkromných advokátov: cirkev im bude platiť bez ohľadu na to, či využije ich služby

BRATISLAVA – Právne služby budú stáť Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku tisícky eur navyše. Lutherus v jednom z predchádzajúcich čísel informoval, že vedenie ECAV zazmluvnilo nákladnú advokátsku kanceláriu napriek tomu, že má vlastného generálneho právneho zástupcu.

Podľa zmluvy, ktorú na sociálnych sieťach zverejnil Vladimír Cipciar, generálny právny zástupca ECAV, bude cirkev platiť právne služby paušálne. To znamená, že advokátom každý mesiac vyplatí 1000 eur + DPH, pričom v tejto sume má nárok na 12,5 hodiny právnej pomoci. Za hodinu teda zaplatia 96 eur. Zmluva je však koncipovaná tak, že advokátska kancelária bude odmenu dostávať paušálne – bez ohľadu na to, či v danom mesiaci cirkev jej služby využije, alebo nie. „Advokát má nárok na paušálnu odmenu aj vtedy, ak od neho klient v príslušnom mesiaci nepožadoval poskytnutie právnych služieb,“ píše sa v zmluve, ktorú publikoval V. Cipciar. Uvádza sa v nej i to, že pokiaľ cirkev prekročí počet dohodnutých hodín počas šiestich nasledujúcich mesiacov, za každú ďalšiu hodinu bude platiť 80 eur u advokáta. Pokiaľ bude služby poskytovať advokátsky koncipient, má ísť o polovičnú taxu. Ak by bolo predmetom právnych služieb vymáhanie pohľadávok, advokátskej kancelárii patrí okrem iného desatina vymoženej sumy.

V čase, keď sa cirkev pustila do ťahania peňazí z cirkevných zborov pod zámienkou získania prostriedkov na platy farárov, tak reálne zaplatí najmenej 14 400 eur každý rok externým advokátom. Sama má pritom zvoleného generálneho právneho zástupcu, ktorý je určený práve na právne služby. Zverejnením zmluvy deklaroval, že on sám má potrebné znalosti a skúsenosti na to, aby zabezpečoval právny servis pre cirkev, tá mu však potrebnú dôveru nepreukázala. Fakt, že ECAV chce namiesto neho využívať advokátsku kanceláriu, podľa mnohých svedčí o nedôvere voči V. Cipciarovi, ale tiež o tom, že kým za bývalého vedenia právne služby realizovali cirkevní právnici, a to väčšinou nezištne, dnes budú z účtov cirkvi odtekať tisícky eur súkromným právnikom. Podľa osloveného cirkevného funkcionára tak zároveň dochádza k nerešpektovaniu generálneho právneho zástupcu, jeho obchádzaniu a odnímaniu agendy, ktorá mu prislúcha z funkcie, do ktorej bol riadne zvolený.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!