Západný dištrikt plánuje zriadiť ďalšiu evanjelickú školu

ZVOLEN – Možnosti zriadenia cirkevnej školy v Modre boli jedným z bodov rokovania dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu (ZD) 23. septembra v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene. O zasadnutí informuje web ZD.

Rokovanie sa podľa správy na webovej stránke začalo uvedením nových funkcionárov dištriktu – Ľubice Kopincovej, členky dištriktuálneho súdu, a Štefana Bosáka, presbytera za neordinovaných.

Presbyteri dostali informácie o rokovaní s cirkevným zborom Modra na tému zriadenia evanjelickej základnej školy v tomto meste. Ďalej sa zaoberali pripravovanou nájomnou zmluvou s cirkevným zborom Bratislava Staré Mesto pre Evanjelickú základnú školu v Bratislave.

Podľa webu boli v programe aj témy ako stretnutie na Branči, plánovaný Festival chrámovej piesne a ďalšie vnútromisijné podujatia.

Presbyterstvo volilo člena stavebného výboru ZD, ktorým sa na návrh Myjavského seniorátu stal Miroslav Kopinec. Do hospodárskeho výboru, naopak, nezvolili Mariána Sedláčka.

„Jedným z bodov programu bolo aj schválenie seniorálnych štatútov. Dištriktuálne presbyterstvo schválilo novelizáciu štatútu Zvolenského seniorátu; štatút Hontianskeho seniorátu bol vrátený na prepracovanie kvôli prílohám štatútu, ktoré obsahovali menoslov,“ píše sa na webe.

Farár Michal Tekely oznámil, že jeho služba presbytera v Západnom dištrikte sa končí. Dôvodom má byť jeho odchod do pastoračnej služby Ozbrojených síl SR. Podľa informácií Lutherusu má nastúpiť na miesto duchovného do Akadémie Ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši na akúsi formu zastupovania do času, kým bude tamojší dekan Viktor Sabo generálnym duchovným v Ekumenickej pastoračnej službe.

Redakcia Lutherus
Foto: zdecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!