Evanjelická konferencia s katolíckymi prednášajúcimi. Duchovní sa obávajú smerovania ECAV pod vedením Ivana Eľka

POPRAD – Ekumenický pohľad na reformáciu. Tak nazvali organizátori teologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 25. – 27. októbra v Poprade. Napriek tomu, že si v tomto roku Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomína výročie Augsburského vyznania, najdôležitejšieho dokumentu zakladajúceho učenie našej cirkvi, na konferenciu generálny biskup Ivan Eľko pozval prednášať prevažne katolíckych teológov.

Popri biblickom citáte z Ef 4, 4 je mottom evanjelickej a. v. konferencie citát rímskokatolíckeho pápeža Jána XXIII. Už tento fakt vyvolal v mnohých, prevažne starších a vo vierouke pevne zakotvených duchovných otázku, kam vlastne Eľko smeruje súčasnú cirkev. Domnievajú sa, že ju vedie priamo do náručia rímskokatolíckej cirkvi. Obavy zdôrazňujú aj v kontexte mien, ktoré sa objavili na pozvánke na konferenciu ako prednášatelia. Sú medzi nimi napríklad rímskokatolícky arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý bude pre evanjelických duchovných viesť rannú pobožnosť, Ľubomír Žák, profesor z Lateránskej univerzity v Ríme či rímskokatolícky farár Ľudovít Pokojný, ktorý má viesť seminár o spoločnom chápaní cirkvi.

V programe figuruje za Evanjelickú bohosloveckú fakultu iba jeden prednášajúci – Radoslav Hanus, ktorý sa však bude zaoberať len históriou, i keď mnohí farári obsah tohto dokumentu (Augsburského vyznania) takmer vôbec nepoznajú a zdobí iba police v ich pracovniach. Paradoxom pritom je, že za ECAV na Slovensku organizátori konferencie na čele s Ivanom Eľko nepozvali žiadneho odborníka z oblasti systematickej teológie. Zrejme tak ide o Eľkovu osobnú zaujatosť voči docentovi Milošovi Klátikovi, jeho predchodcovi na poste generálneho biskupa, ktorý je ako systematik uznávaný v odborných kruhoch predovšetkým v zahraničí. Doma je však evidentne nežiadúcu, čo Eľko a jeho prívrženci dokázali už krátko po nástupe do svojich funkcií, keď mu odňali právo nosiť biskupský kríž a používať titul emeritný biskup. Záujem však nemajú ani o jeho dlhoročné odborné vedomosti a na konferencii radšej dávajú priestor rímskokatolíckym teológom. „To, čo nám krvopotne vydobyl Martin Luther, dnes Eľko zmieta šmahom ruky. Nepredpokladám, že katolícka cirkev by na svoje konferencie na oplátku začala pozývať evanjelických duchovných. Tu sa ukazuje Eľkov postoj k vierouke i k rímskokatolíckej cirkvi. Nezabudnime na to, že nedávno pápeža počas návštevy na Slovensku nazval Jeho Svätosťou, čím poprel zásadný pilier evanjelického a. v. učenia, že svätý je len Boh. Viacerí z kolegov máme dojem, že nadštandardne „podlieza“ rímskokatolíkom, a obávame sa, aký to bude mať dopad na našu cirkev a jej vierouku,“ vyjadril sa pre Lutherus jeden z duchovných, ktorý je v službe v ECAV už desiatky rokov.

Redakcia Lutherus
Foto: Zdroj: TASR

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!