Z cirkvi sa pre mnohých stáva len marketingová firma

Duchovnú útechu už v nej nečakajú

BRATISLAVA – Ako Lutherus informuje na inom mieste, generálne presbyterstvo 2. júna schválilo partnerskú dohodu o spolupráci s organizáciou Prameň na súši, taktiež so Združením Švajčiarska misia viery a Švajčiarskou MISIOU VIERY – slovenská pobočka. Zriadilo taktiež miesto duchovného správcu pre Misijné zariadenie Prameň na súši. O akú organizáciu či cirkev ide, farári netušia. Dokonca ani to, koho a ako má misionovať, respektíve či sa to bude diať v súlade s vieroukou ECAV. Podľa oslovených farárov totiž biskupi už nie sú zárukou ani strážcami vierouky, ako im to ukladá cirkevná ústava, dokonca si myslia, že ju sami zrejme ani dostatočne neovládajú.

Cirkev sa týmito krokmi podľa mnohých veriacich mení už len na akúsi marketingovú spoločnosť. Podľa ich názoru v ECAV vznikajú kadejaké misijné centrá a farári a seniori sa len predbiehajú v tom, kto mal akú akciu, kto kde bol – no radoví členovia zborov v tom vidia len ich sebaprezentáciu, resp. akúsi povinnosť vykázať činnosť, aby pred vedením vyzerali dobre. „Zabúdajú pritom, že v živote nás obyčajných ľudí prichádzajú rôzne krízy, pri ktorých potrebujeme, či už duchovnú, alebo materiálnu pomoc. Necítime však, až na výnimky, žiadne zaopatrenie od našich duchovných, ani záujem, súcit či pochopenie. Máme pocit, že sa farári o nás zaujímajú len vtedy, keď potrebujú povyberať cirkevnú daň,“ vyjadrila sa jedna z členiek cirkevného zboru na západe Slovenska. Takisto podľa jej slov farári kontaktujú veriacich poväčšine vtedy, ak potrebujú získať ľudí na nejakú akciu a vykázať účasť. Aj preto sa veriaci radšej obracajú na psychológa, hoci by im niekedy dobre padol práve pastorálny rozhovor. „Lenže v klebetných farárov už nemáme dôveru. Nemôžeme od nich čakať ani pochopenie, ani reálnu pomoc. Máme pocit, že farári vyhľadávajú už len bohatých, z ktorých niečo majú, a za týmto účelom ich lanária aj na tie svoje podujatia,“ zdôverila sa týždenníku skupina žien z jedného zboru s tým, že Ježiš a Jeho život a učenie sú duchovným už dávno na míle vzdialené a všetci sa chcú mať iba dobre. „Nasledujú príklad ľudí sveta a pre bežného človeka sa kvôli nim cirkev stáva len inštitúciou, od ktorej už nečakajú duchovnú útechu,“ dodali veriace.

R
Foto: redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!