Vydavateľstvo zahlcuje zbory nevyžiadanými zásielkami. Vracať ich musia na vlastné náklady

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Cirkevné zbory sa búria. Opakovane totiž dostávajú nevyžiadané zásielky z cirkevného vydavateľstva, ktoré majú zaplatiť bez toho, aby si z jeho produkcie niečo objednali. Na túto situácii redakciu Lutherusu upozornili viacerí členovia zborov z celého Slovenska.

Uvedenú publikáciu si našli cirkevné zbory medzi kalendármi bez toho, aby si ju objednali.

Uvedenú publikáciu si našli cirkevné zbory medzi kalendármi bez toho, aby si ju objednali.

Podnety z cirkevných zborov poukazujú predovšetkým na skutočnosť, že vydavateľstvo Tranoscius v tomto roku zvýšilo cenu Tranovského kalendára – a zborom aktuálne neposkytuje ani desaťpercentnú zľavu, ktorú si roky uplatňovali pri odbere bohoslužobnej a inej literatúry. Naopak, Tranoscius si pri zásielkach nekompromisne účtuje poštovné, balné, resp. cestovné príplatky. A to aj v prípade, že zásielky pre viaceré cirkevné zbory dodá hromadne napríklad do sídla jedného zboru alebo seniorátu a ostatné zbory si pre ne musia prísť na vlastné náklady.

„Keď sme mali nárok na zľavu desať percent, aspoň nám to pokrylo výdavky na poštovné a balné. Teraz musíme platiť poštovné aj za to, že nám znova poslali knihy, ktoré sme si vôbec neobjednali. Vrátenie nanútených zásielok, o ktoré nemáme záujem, nás stojí ďalšie finančné prostriedky. S viacerými kolegami sme sa zhodli na tom, že Tranoscius chce takto ,lacno‘ zarobiť na zboroch a popredať knihy, ktoré by inak nikto nekúpil. Evokuje nám to rovnaký princíp, ako keď cirkev žiada zo zborov ,výpalné‘,“ povedal Lutherusu evanjelický a. v. farár, ktorý si prial zostať v anonymite.

Ďalší jeho kolegovia sa vyjadrili, že už po predchádzajúcej nepríjemnej skúsenosti Tranoscius požiadali, aby im nezasielal tovar, ktorý si neobjednali, no vydavateľstvo tieto žiadosti ignoruje a knihy bez objednávky posiela znova. „Viem o cirkevných zboroch, ktoré sa rozhodli, že nevyžiadané zásielky nebudú vracať na svoje náklady, ale odkázali pracovníkom Tranoscia, aby si po knihy prišli priamo na faru a nezvyšovali im náklady,“ uviedol ďalší duchovný. Zdôraznil pritom, že zbory sú v aktuálnej dobe v ťažkej ekonomickej situácii, pri znížených príjmoch z ofier a milodarov im vedenie cirkvi nariaďuje nové povinné odvody nad tie doterajšie. Nemienia míňať finančné prostriedky na poštovné a balné, aby za ne vrátili neobjednaný tovar z produkcie Tranoscia. Sú presvedčení, že ak si tovar neobjednali, mal by si ich odosielateľ, v tomto prípade cirkevné vydavateľstvo, vyzdvihnúť na vlastné náklady. Ak sa tak nestane, mali by sa podľa zákona obrátiť na Obchodnú inšpekciu, ktorá môže zjednať nápravu a nekalé praktiky obchodníka postihnúť.

Redakcia Lutherus

 

Nevyžiadané zásielky trápia spotrebiteľov na celom svete. Na Slovensku možno na ne podať sťažnosť na Európskom spotrebiteľskom centre

Prípady nevyžiadaných zásielok majú jedno spoločné: vytrvalé obťažovanie spotrebiteľa zásielkami, ktoré si nikdy neobjednal a následne upomienkami na ich zaplatenie.

Nevyžiadanou zásielkou je každá zásielka, ktorú si spotrebiteľ výslovne neobjednal. Pod tento pojem spadá aj opakujúce sa zasielanie výrobkov na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie (e-mailom, telefonicky, faxom, katalógom, adresným listom), ak spotrebiteľ o to výslovne nepožiadal. Predávajúci musí dokázať, že spotrebiteľ objednávku uskutočnil. Ak to nepreukáže, je nevyžiadaná.

Ak vám príde výrobok, ktorý ste si neobjednali, nie ste povinní ho zaplatiť ani uschovať. Bez ohľadu na to, či ho nájdete v poštovej schránke, alebo si ho preberiete od kuriéra. Je na vás, či ho vyhodíte do koša, budete ho používať, alebo s ním naložíte inak. Spotrebiteľovi, ktorý na nevyžiadanú zásielku nijako nereaguje, nevznikajú náklady a ani iné povinnosti v súvislosti s touto zásielkou.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie žiadať ani prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý elektronický obsah, ktorý si spotrebiteľ neobjednal.

Ak spotrebiteľ nereaguje na výzvy odosielateľa (zásielku mu nevráti alebo za ňu nezaplatí), nijako sa tým nezaväzuje. Podľa zákona totiž mlčanie alebo nečinnosť samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu, a teda uzatvorenie zmluvy. Keďže nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, spotrebiteľ od nej nemusí odstupovať.

Podmienky typu „ak zaplatíš, môžeš si balíček nechať“ sú v priamom rozpore s právom vyjadriť vôľu slobodne a zároveň v rozpore so zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa uzatvárania zmlúv, pretože nútia spotrebiteľa pod hrozbou uzatvorenia zmluvy k aktivite a neplánovaným výdavkom, upozorňuje advokát.

Spoločnosť, ktorá vás obťažuje nevyžiadanými zásielkami, možno nahlásiť i Slovenskej obchodnej inšpekcii. Tá podnikanie obchodníka preverí.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!