Do sudcovských funkcií dosadili nováčikov bez skúseností

BRATISLAVA – Financie zo štátneho rozpočtu i odmeňovanie duchovných boli opäť témami, ktorými sa zaoberalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Rokovalo S. novembra v Bratislave. Správu o tom priniesol web cirkvi.

Podľa zverejnených informácií na úvodnej pobožnosti uviedli do funkcií sudcov Generálneho súdu za Turčiansky seniorát Jozefa Brtiša (riadny člen) a Emila Hankovského (náhradný člen) a tiež riaditeľa generálneho biskupského úradu Jána Bunčáka. Z fotografií na cirkevnej stránke je zrejmé, že generálni presbyteri akt uvedenia do funkcií i pobožnosť odignorovali, keďže sa na ňom zúčastnilo iba niekoľko pracovníkov biskupského úradu a biskupi so zástupkyňou generálneho dozorcu. Rozpaky vzbudzuje aj voľba E. Hankovského za náhradného člena Generálneho súdu. Ide totiž o mladého farára, ktorý do služby v cirkvi vstúpil ordináciou iba pred troma rokmi. Pritom len minulý rok zložil farárske skúšky. Je otázne, prečo za sudcov dosadzujú ľudí prakticky bez skúseností a praxe, po roku služby. Podobne je to aj v prípade J. Brtiša, ktorý je známy ako mládežník z cirkevného zboru v Záriečí – pričom bol zvolený hneď za riadneho člena súdu. Natíska sa tu dilema, ako budú ľudia bez potrebných skúseností, nováčikovia, schopní posudzovať a rozhodovať trebárs o previneniach alebo iných záležitostiach v cirkvi a či si dokážu zachovať nezávislosť od prianí a vôle vedenia cirkvi.

Na samotnom rokovaní generálni presbyteri podľa webu diskutovali o návrhu Pracovného poriadku pre zamestnancov generálneho biskupského úradu s tým, že po zapracovaní pripomienok o ňom majú hlasovať v decembri. Nespresnili však, akých zmien sa má týkať a čo sa bude v novom pracovnom poriadku riešiť. Ťažiskom programu bolo podľa webu schválenie Zásad ECAV na Slovensku k odmeňovaniu neordinovaných a ordinovaných zamestnancov od 1. 1. 2022. Nemocničným duchovným bol do zasadnutia synody priznaný funkčný príplatok na úrovni duchovného správcu.

Presbyteri schválili plán celocirkevných akcií na rok 2022 a výšku členských poplatkov ECAV v iných zahraničných a tuzemských organizáciách. Venovali sa i stanovisku archívnej rady k Elektronickému informačnému systému, neuviedli však, aké stanovisko rada k systému dala.

„Generálne presbyterstvo taktiež poverilo administrovaním uprázdnenej funkcie generálneho právneho zástupcu ECAV JUDr. Ivana Syrového, PhD., do zasadnutia Synody 2022,“ píše sa v správe. Cirkev pritom uzavrela kontrakt s týmto právnikom na poskytovanie právnych služieb za vysoké hodinové sadzby a teraz ho dosadila do funkcie generálneho právneho zástupcu, ktorá bývala vykonávaná bezplatne.

Na zasadnutí sa presbyteri zaoberali aj prerozdelením finančných prostriedkov zo štátneho transferu za rok 2021 vo výške 46 500 € medzi strediská Evanjelickej diakonie. O prerozdelenie sa má postarať predsedníctvo cirkvi spoločne s riaditeľom GBÚ Bunčákom do konca novembra.

R
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!