Vplyv pochybnej organizácie v ECAV rastie. Jej učenie môže v cirkvi presadzovať i čerstvý novokňaz

BRATISLAVA – Traja absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského sa prihlásili na tohtoročné kaplánske skúšky. Meno jedného z nich vyvoláva rozpaky v súvislosti s angažovaním sa v organizácii s pochybnou vieroukou.

Kaplánske skúšky sa uskutočnili 7. júla na generálnom biskupskom úrade. Traja absolventi univerzitného štúdia evanjelickej teológie písali prácu na tému „Zážitok vo veži“ ako kľúčový moment Lutherovho duchovného a mysliteľského vývoja a budúci základ luteránskej teológie (505. výročie). Nasledovala ústna skúška pred komisiou. Ako informuje cirkevná webstránka, komisia bola v zložení: Ivan Eľko, ktorý skúšal poriadok služieb Božích, Ján Hroboň (Znalosť Biblie), Peter Mihoč (Praktická exegéza), Rastislav Stanček (Malý katechizmus a Dogmatika), Vladimír Ferenčík (Cirkevné právo) a Anna Predmerská (Liturgický spev).

Kaplánske skúšky úspešne absolvovali Miroslava Kmecová, Timotej Devečka a Matej Trepáč. Ich ordinácia za novokňazov sa konala 16. júla v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši, tentoraz zrejme pre nízky počet novokňazov bez priameho prenosu vo verejnoprávnej televízii.

Medzi ordinovanými novokňazmi bol aj syn už raz neúspešného, no teraz opätovného kandidáta na post generálneho dozorcu Ivana Trepáča. Podľa našich informácií jeho syn Matej v uplynulom akademickom roku neprešiel štátnicami, podarilo sa mu to až na druhý pokus po roku.

Matej Trepáč absolvoval počas štúdia letnú stáž v učeníckom hnutí Josiah Venture v USA, ako uvádza na svojom facebookovom profile. Ide pritom o americkú učenícku organizáciu, ktorej víziou je „Božie hnutie medzi mladými ľuďmi vo východnej Európe, ktorí nájdu svoj domov v cirkvi a zmenia spoločnosť“. Hnutie dnes pôsobí asi v desiatich krajinách strednej a východnej Európy a z jeho materiálov sa dá zistiť, že je orientované aj na SR, kde našlo silné zázemie prostredníctvom Tréningového centra (TC) Kompas. S Kompasom intenzívne spolupracuje žilinský cirkevný zbor, z ktorého Trepáč pochádza. V štruktúrach tejto kontroverznej organizácie pôsobí aj žilinský farár Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu.

TC Kompas spolupracuje hlavne s veľkými mestskými cirkevnými zbormi; v ECAV na Slovensku je to napríklad Bardejov, Prešov a podobne. Organizácia sa usiluje o „obnovu miestnej cirkvi a vyzbrojenie mládežníckeho hnutia v jednotlivých krajinách východnej Európy. Miestnu cirkev chápe ako nevestu Kristovu, ktorú chce vyzbrojiť a vystrojiť pre nebeského Ženícha“.

Ako uvádza A. Franc, ktorý sa dlhodobo takýmto hnutiam venuje, „podstatou obnovy je učenícke hnutie vychádzajúce z náuky učeníckej mládežníckej organizácie Josiah Venture, ktorá prevzala učenie a materiály ďalšej medzinárodnej učeníckej organizácie Sonlife Ministry. Ako inšpirácia poslúžilo aj hnutie Willow Creek“. Organizácie ako Willow Creek sú ekumenickými paracirkevnými organizáciami so silným medzinárodným vplyvom, usilujúcim sa o evanjelizáciu sveta, ktorých predstavitelia sú stúpencami ekumenického hnutia s veľmi citeľným úsilím o jednotu evanjelikálov a evanjelikov s rímskokatolíckou cirkvou. Možno aj tento fakt vysvetľuje, prečo aj súčasný generálny biskup I. Eľko inklinuje k rímskokatolíckej cirkvi a zavádza hierarchický systém usporiadania cirkvi a prečo cirkevní funkcionári rozkladajú ECAV. „Ľahko tak totiž možno získať jej majetok a nie je vylúčené, že následne môžu poslať evanjelikov do lona katolíckej cirkvi,“ myslia si viacerí evanjelickí duchovní aj neordinovaní.

Hoci vieroučný výbor aj zbor biskupov v minulosti prijali jasné a rázne stanovisko proti TC Kompas a spolupráci s ním, súčasní biskupi aj cirkevní funkcionári inklinujúci k tejto organizácii to vôbec nerešpektujú a idú si vlastnou cestou proti záujmom ECAV na Slovensku.

Redakcia Lutherus
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!