Uvedenie nového nástroja v Modre-Kráľovej

MODRA-KRÁĽOVÁ – Na 1. slávnosť veľkonočnú 17. apríla bol detským vystúpením v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uvedený nový hudobný nástroj – digitálne piano.

Deti z detskej besiedky v počte 24 predniesli veľkonočné pásmo a zaspievali tri piesne v klavírnom sprievode Mgr. art. Lýdie Cibulovej. Nové piano bolo zakúpené zo zbierky členov cirkevného zboru. Projekt „Piano pre obnovu komunitného života“ bol uskutočnený aj vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie a tiež vďaka dotácii Západného dištriktu ECAV na Slovensku na projekt „Hudobné umenie v Kráľovej“ za účelom výchovy mladých hudobníkov a realizácie vnútromisijných a bohoslužobných aktivít v chráme a aj mimo chrámu pre širokú verejnosť.

Sidonia Horňanová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!