Určili dátum kandidačnej porady na biskupa Západného dištriktu. Verejnosti ho neoznámili

ZVOLEN – Na biskupskom úrade vo Zvolene zasadalo 28. februára dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu. Určilo aj dátum kandidačnej porady na post dištriktuálneho biskupa ZD.

Jedným z najdôležitejších bodov rokovania dištriktuálneho presbyterstva bolo vypísanie volieb biskupa Západného dištriktu. Presbyterstvo však opäť zrejme úmyselne tají termín zasadnutia kandidačnej porady a neuvádza ho ani v oficiálnej správe. Dôvodom podľa názoru mnohých je, aby na kandidačnú poradu nemohol byť predložený žiadny kandidát, ktorý nepatrí medzi „ich ľudí“ a v prípade zvolenia by sa nestotožňoval so súčasnou politikou vedenia cirkvi. Podľa informácií redakcie by kandidačná porada mala zasadať 10. apríla. Pôjde zrejme o ďalší v rade volebných prešľapov v réžii súčasných prívržencov cirkevného vedenia – podobne, ako došlo k prešľapom aj v prípade zvolenia Ivana Eľka, Jána Brozmana, Petra Mihoča, Ľubomíra Pankucha či Renáty Vinczeovej, keď kandidovať mohli len lojálni kandidáti, u ktorých bolo isté, že prešľapy u svojich ľudí sa nebudú riešiť, ale sa zametú pod koberec.

Členmi kandidačnej porady na biskupa alebo dozorcu sú predsedníctva seniorátov, a v prípade generálneho predsedníctva ECAV aj predsedníctva dištriktov. Stáva sa už tradíciou, že títo odmietajú predostrieť na kandidačnej porade niekoho, kto im je nesympatický, alebo sa boja, že by vzbudili podozrenie, že sú naklonení tomu, v cirkvi nepohodlnému, ak ho kandidujú. Podľa právničky tak suplujú už úlohu kandidačnej porady, keďže neumožnia ani hlasovať o záujemcoch, ktorí chcú kandidovať.

Správa z posledného zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva vo Zvolene nanovo rozprúdila aj diskusiu o nadbytočnosti dištriktov.

Opäť sa potvrdilo, že financie sú vo všetkých stupňoch správy cirkvi prioritou, keďže presbyteri sa zaoberali informáciami o úhrade nedoplatkov cirkevných zborov. Riešili aj zahraničnú pomoc, no správa na webe dištriktu nepribližuje žiadne transparentné údaje o tom, kam a v akej výške má byť zahraničná pomoc smerovaná.

Na webovej stránke je v správe uvedené, že presbyterstvo riešilo i rozhodnutie zborových konventov v Beckove a Kálnici (kedysi tvorili jeden cirkevný zbor, no v minulom roku došlo k jeho rozdeleniu, pozn. red.) o ich opätovnom združení sa. Tento bod rokovania vyvoláva mnoho nejasností. Verejnosť nerozumie úvahám o vytvorení združeného zboru, keď Beckov a Kálnica roky bojovali o rozdelenie, k čomu došlo v uplynulom roku po tom, ako Kálnica zaplatila všetky svoje dlhy do Fondu personálneho zabezpečenia (asi 13 000 eur).

Keďže správa zo zasadnutia je už štandardne nič nehovoriaca a neposkytuje žiadne relevantné informácie, čitateľ sa nedozvie viac ani o tejto téme. „Je to ďalší z dôvodov, prečo by mali dištrikty zaniknúť. Nie sú schopné ani transparentne informovať,“ uviedol jeden z funkcionárov Západného dištriktu, ktorý si neprial byť menovaný z obavy z represií.

Na programe mali tiež schválenie žiadostí o finančný príspevok z Fondu misie. Prerozdelili vyše 8 600 eur, prijatých bolo 43 žiadostí. Podporu dostanú CZ Moravské Lieskové, Hronsek, Plavé Vozokany, Bratislavský seniorát, Rimavská Sobota, Kalná nad Hronom, Poltár, Horné Zelenice, Modra-Kráľová, Hlboké, Banská Bystrica, Piešťany, Málinec, Sobotište, Dunajsko-nitriansky seniorát, Ozdín, Lučenec, Rimavský seniorát, Drienovo, Turá Lúka, Diakovce, Zvolenský seniorát, Kremnica, Zvolen, Očová, Klenovec, Kalinovo, Myjavský a Považský seniorát, Poniky, Kálnica, Beckov, Tornaľa, Nesvady, Nitra, Bukovec, Vrbovce, Hontiansky seniorát, Horná Mičiná, Cerovo, Myjava a Drienčany.

Redakcia Lutherusu
Ilustračné foto: indiamart.com

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!