Upratovanie v Diakonii nebude zrejme až také dôkladné

BRATISLAVA – Vedenie cirkvi už nejaký čas deklaruje, že chce narobiť poriadky v Evanjelickej diakonii. Podľa správ z rokovaní generálneho presbyterstva by sa mohlo zdať, že jej súčasné fungovanie pod vedením Jána Gaspera sa mu nepozdáva. Najnovšie informácie však naznačujú, že „upratovanie v Diakonii“ môže byť len naoko.

Evanjelická diakonia už má svoj nový štatút. O jeho zmenu sa snažilo už predchádzajúce vedenie ECAV na Slovensku, no v zmysle platných predpisov a najmä platného štatútu to nebolo možné. Predovšetkým však Diakonia a jej vedenie nehľadali žiadne kompromisy a neboli ochotní v niektorých veciach ustúpiť.

Súčasné vedenie cirkvi reprezentované časťou generálnych presbyterov začalo postupne prezentovať problémy v hospodárení Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Vzápätí sa pokúsili o zmenu jej štatútu, dokonca bolo ich zámerom vymeniť riaditeľa Diakonie za svojho človeka. Vtedy platný štatút to však podľa všetkého neumožňoval. Situácia sa vyostrila na synode, kde bol predložený návrh účelového zákona, ktorý umožnil generálnym presbyterom meniť štatút aj bez vôle správnej rady či účelového zariadenia ako takého.

Generálne presbyterstvo napokon prijalo 3. decembra nový štatút. Zaujímavé je v ňom najmä prechodné ustanovenie, ktoré dalo súčasnému riaditeľovi až 90 dní na odchod. Kontroverzná je aj ďalšia časť štatútu, kde sa konštatuje, že prvá voľba riaditeľa na základe nového štatútu bude mať platnosť na kratšie obdobie než novým štatútom ustanovených 6 rokov. Takáto „kľučka“ v štatúte akoby naznačovala, že medzi cirkvou a súčasným vedeným Diakonie mohlo dôjsť k určitej tichej dohode s tým, že súčasný poverený riaditeľ Diakonie Ján Gasper môže byť opäť zvolený na čelo tejto inštitúcie, ale nie na celých šesť rokov.

Otázkou je cena týchto ústupkov – a rovnako to, či si niekto pripravuje miestečko na dobu, keď rozruch okolo Diakonie trocha utíchne. Polemiky vyvoláva aj fakt, že ak boli výhrady voči poverenému riaditeľovi najmä ohľadne jeho hospodárenia a štedrých odmien, prečo dostal nadštandardné tri mesiace na poupratovanie prípadných prešľapov a nemusí odísť hneď. Evanjelická verejnosť sa v tomto kontexte pýta, či ide o výsledok konsenzu protichodných krídel, ktoré sú aj v súčasnom generálnom presbyterstve, alebo je v tom „vyššia politika“, o ktorej nemajú bežní cirkevníci opäť nič vedieť a len platiť príspevky pre ústredie cirkvi.

Redakcia Lutherus
Foto: V októbri 2021 sa na uvedení do úradu novej predsedníčky Diakonie vo Württembersku prof. Dr. Annetty Noller zúčastnili biskup Ivan Eľko a poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper. Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!