Tranoscius pokračuje v nanucovaní Posla. Medzi ľuďmi šíri klamlivú propagandu o dôvodoch zasielania nevyžiadanej pošty

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Nátlak predplatiť si noviny z Tranoscia pokračuje. Pravdepodobne nezáujem o dvojtýždenník Evanjelický posol spod Tatier vedie súčasných mocipánov vydavateľstva k tomu, aby ho evanjelikom a. v. na Slovensku doslova nanucovali.

Svedčí o tom aj prípad čitateľky Lutherusu, ktorá sa na našu redakciu obrátila s tým, že dostala už štyrikrát po sebe nevyžiadanú poštu v podobe jednotlivých čísel Posla s nabádaním, aby si periodikum predplatila. Podľa jej slov takto Tranoscius „oslovuje“ všetkých bývalých predplatiteľov už niekoľko týždňov napriek tomu, že samotní čitatelia si to neželajú.

V tomto duchu sa do vydavateľstva ozvala aj čitateľka Lutherusu, ktorú rovnako obťažujú nevyžiadané zásielky z Tranoscia. Požiadala pracovníkov vydavateľstva, aby jej už ponuky na predplatné Posla nezasielali, keďže si ho objednať nechce a nebude zaň platiť. Dočkala sa však prekvapujúcej reakcie od pracovníčky sekretariátu Zuzany Lacekovej, ktorá sa podpisuje funkciou office manager. Tá potvrdila, že zásielky nie sú zaslané omylom – ale cielene. „Redakcia EPST poslala už 2 výtlačky pre ľudí, ktorí boli predplatiteľmi v minulom období a ukončili predplatné na polroku 2019,“ tvrdí Laceková. K svojmu mailu však – zrejme netušiac, že jej krivé obvinenia preniknú na verejnosť – pridala aj zavádzajúci dodatok: „Naša snaha je osloviť všetkých tých, ktorým cielene odoslal poukážku na úhradu predplatného bývalý riaditeľ p. Mgr. Ľubomír Turčan, ale nie na Evanjelický posol spod Tatier, ale už na Spolok Lutherus – Evanjelický posol spolku Tranovský. Dovolím si to napísať otvorene, nakoľko už v tom čase som túto prácu vykonávala ja.“ Lutherus požiadal o vyjadrenie Ľ. Turčana, ktorý na margo Lacekovej tvrdení uviedol, že ide o klamstvo a ohováranie, ktoré on osobne vníma ako krivé svedectvo. „Nikomu som žiadne poukážky neposielal,“ odpovedal rázne s tým, že šírenie klamstiev zo strany Z. Lacekovej považuje za ovplyvňovanie v rámci prebiehajúceho súdneho sporu medzi Tranosciom a Spolkom Lutherus a tiež za snahu odradiť čitateľov Lutherusu a nátlakom ich „nalákať“ na predplatné Posla. Lutherusu tiež Ľ. Turčan potvrdil, že vo veci predmetnej korešpondencie zvažuje právne kroky, keďže podľa jeho názoru mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty prečinu krivým obvinením a ohováraním. Predpokladá totiž, že podobné dezinformácie Laceková šíri aj medzi inými evanjelikmi nielen mailom, ale aj telefonicky. Podľa vlastných slov má k prípadnému podaniu na riešenie tohto skutku už dostatočné dôkazy.

Pokiaľ ide o nevyžiadané zasielanie Posla, adresáti týchto zásielok majú možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Je totiž evidentné, že Tranoscius od nich nemá súhlas na používanie ich osobných údajov, ktorý upravuje legislatíva, známa pod skratkou GDPR. Zákony sú v tomto smere aktuálne veľmi prísne, a tak sa používanie mien a adries na marketingové účely javí ako veľmi problematické. Podľa informácií, ktoré má Lutherus k dispozícii, takéto podanie zvažujú viacerí ľudia, ktorí si v schránke našli Posol napriek tomu, že oň už niekoľko rokov nemali záujem, keďže sa podľa nich svojím obsahom stal iba sluhom súčasného vedenia cirkvi.

Lutherusu sa ozvali aj ľudia, ktorí za týmto krokom vidia zúfalstvo Tranoscia z prepadu tržieb a nezáujmu o samotné periodikum. V tomto kontexte veľmi paradoxne vyznievajú slová spomínanej Z. Lacekovej, niekdajšej distribútorky tlače, dnes office managera, ktorá čitateľke Lutherusu napísala, že ona a jej kolegyňa zachraňovala Tranoscius, aby si v budúcnosti mali ľudia kde kúpiť Bibliu a spevník. Podľa svedectva jej bývalých kolegov sa však v spoločnosti takto nikdy neprejavovala, preto si myslia, že sa v súčasnej situácii, keď pred troma rokmi kolaborovala so súčasným vedením (známym násilným prevzatím Tranoscia cez výmenu zámkov), je za Lacekovej slovami iba strach o zamestnanie. „Z mailov, ktoré posiela, cítiť, že pre snahu udržať si miesto, je ochotná robiť aj takúto špinavú robotu pre súčasné vedenie,“ vyjadril sa pre Lutherus jeden z adresátov nevyžiadanej pošty, ktorý situáciu v Tranosciu pozorne sleduje od násilného prevratu pred troma rokmi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!