Pochybný prevod majetku i snaha poprieť právnu subjektivitu zborov

Veriaci sa musia rozhodnúť, či svoj hlas odovzdajú kontroverzným kandidátom

BRATISLAVA – Slovenská evanjelická jednota vyzvala Renátu Vinczeovú a Petra Gärtnera, aby sa vzdali kandidatúry na post generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Voľby podľa Slovenskej evanjelickej jednoty nie sú demokratické, keďže opätovne došlo k vyradeniu viacerých navrhnutých nominantov, prípadne im vôbec nebolo umožnené dostať sa na kandidačnú poradu. Predstavitelia SEJ hovoria, že ak sa spomínaní dvaja uchádzači nevzdajú kandidatúry, potvrdia, že sa podieľajú na ďalšom rozklade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Ich voľbou sa podľa SEJ nič v cirkvi nezmení. Poukazujú tiež na tvrdenia Renáty Vinczeovej, ktorá sa vyjadrovala k právnej subjektivite cirkevných zborov. I keď od vekov platí pravidlo, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov a tie sú samostatnými právnymi subjektmi, Vinczeová to popiera. Zastáva totiž názor, že ich právna subjektivita je odvodená od generálnej cirkvi. Za príklad uvádza fungovanie odborových zväzov či Slovenského Červeného kríža. Jej chápanie je však absurdné a popierajúce základný princíp, ktorý v cirkvi platil a platí, a má snahu odoprieť zborom ich nezávislosť a diktovať im zhora. Moc zo zborov je reformačným heslom – a práve táto kandidátka ho chce zborom odoprieť.

Lepšie na tom nie je ani Peter Gärtner. Okrem jeho pôsobenia v Tranosciu, na ktoré už Lutherus poukázal, sa jeho meno spája aj s problematickým predajom majetku vlastného cirkevného zboru. Malo sa to udiať v čase, keď pôsobil ako riaditeľ na fare v Liptovskom Mikuláši a mal dobré vzťahy s miestnym bohatým podnikateľom. Práve jemu mal výdatne pomáhať „vybaviť“ všetky schválenia v cirkevných orgánoch, aby sa nakoniec k cirkevným pozemkom dostal. Predaj mal prebiehať bez verejnej súťaže. Lutherus disponuje aj informáciou, že svoj súkromný dom postavil tiež na cirkevných pozemkoch, ktoré získal za výrazne výhodnejších podmienok ako bolo obvyklé, čo mala v tom čase kritizovať aj bývalá seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, ktorá mala vyjadriť svoje pohoršenie na viacerých miestach. Vlastný prospech a lobovanie za predaj cirkevného majetku miestnemu veľkopodnikateľovi nasvedčuje, akým hospodárom by zrejme Gärner bol v prípade zvolenia za generálneho dozorcu, keď bude mať prístup k majetku celej cirkvi.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!