Tranoscius bol tri roky v rukách nezákonne zvolených: krajský súd definitívne potvrdil, že vydavateľstvo bolo obsadené v rozpore s legislatívou

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Tranoscius definitívne prehral súdny spor o legitimitu zvolenia predstavenstva a dozornej rady. Krajský súd potvrdil, že valné zhromaždenie, ktorým sa k moci dostali súčasní funkcionári, bolo vedené v rozpore so zákonom.

V roku 2019 sa v Tranosciu uskutočnil dlhodobo plánovaný prevrat. Ľudia blízki súčasnému vedeniu cirkvi sa potrebovali zmocniť vydavateľstva, ktoré predovšetkým cez Evanjelický posol dovtedy informovalo o kauzách cirkvi a pridalo sa k snahe o očistu ECAV. Súčasťou prevratu bolo aj prevzatie moci priamo na valnom zhromaždení na konci júna 2019. Aktéri prevratu na valnom zhromaždení vykonali voľby, kde si na posty v predstavenstve a dozornej rade dosadili „svojich ľudí“, ktorí mali pretvoriť Tranoscius na ich obraz a predovšetkým zabezpečiť stopercentnú lojalitu Posla voči súčasnému vedeniu cirkvi. To sa im na prvý pohľad aj podarilo. Problémom však je, že sa do funkcií dostali nezákonne. Potvrdil to okresný a po odvolacom konaní aj krajský súd.

Krajský súd v Žiline rozsudkom z 26. mája tohto roku potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, čo v praxi znamená, že funkcionári Tranoscia boli zvolení v rozpore so zákonom. V rozsudku sa zároveň konštatuje, že aj funkcionári, ktorí na valnom zhromaždení 2019 zvolení (Ľ. Turčan, J. Mervart a ďalší) zvolení neboli – boli nezvolení tiež nezákonne. Pritom práve Ľ. Turčan a J. Mervart sú akcionármi Tranoscia, a. s. J. Mervart vložil do spoločnosti množstvo svojich finančných prostriedkov a patrí k najväčším akcionárom spomedzi fyzických osôb – na rozdiel od tých, ktorí sa ujali funkcií pošliapaním zákona: Tomáš Hyben, Jaroslav Pilát, Eva Bachletová, Ján Jančo, Martin Kováč a ďalší. Oni totiž žiadne akcie nevlastnili.

Nezákonne zvolení funkcionári pritom tri roky bačovali v Tranosciu, ako keby sa nič nedialo. Aj keď nemali zákonné oprávnenie konať, konali – mnohokrát až extrémisticky. Z pozície protizákonne zvolených napríklad podali na akcionárov, bývalých členov predstavenstva a bývalých zamestnancov Tranoscia
(M. Kováčiková, Z. Zimániová, Ľ. Turčan, J. Mervart) žaloby, pričom je zrejmé, že nekonali s dobrým úmyslom a žalobami na súdoch poškodzovali nielen samotný Tranoscius, ale aj jeho akcionárov.

Po definitívnom rozsudku krajského súdu majú akcionári právo na odškodnenie za všetko, čo za tri roky nelegálneho pôsobenia vo vydavateľstve títo „funkcionári“ spôsobili. Zrejme už pritom tušili, že na súde prehrajú na celej čiare, keďže na tohtoročnom valnom zhromaždení 2022 sa dali do funkcií zvoliť opätovne. V praxi to znamená, že v rokoch 2019 – 2022 mali spoločnosť viesť bývalí členovia predstavenstva a dozornej rady a nie samozvanci, ktorí hrubo obsadili celú spoločnosť – a po troch rokoch sa definitívne potvrdilo, že tým porušili zákon a aj žaloby, ktoré následne podali, podali ako neprávom zvolení. Verejnosť je tá, ktorá má v tejto situácii žiadať nápravu napáchaných škôd a odstúpenie tých, ktorí si nectia nielen cirkevné zákony, ale ani zákony Slovenskej republiky.

Redakcia Lutherus
Foto: fb ECAV s vami

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!