Biznis namiesto misie. Veriaci sa pýtajú, kam smeruje súčasná cirkev

BRATISLAVA – Z cirkvi robia biznis firmu. Ivan Eľko a Slavomír Sabol sú tými, ktorí sa snažia meniť charakter a poslanie ECAV a podsúvajú ľuďom pochybné manažérske myšlienky.

Napríklad Eľko na synode vyhlásil, že „cirkev nemá byť lacná“. Sabol sa zas prezentoval „odporúčaním“, že kto nechce zaplatiť 7 eur do Fondu finančného zabezpečenia, má z cirkvi odísť. Odchod z ECAV tak odporúča aj ľuďom, ktorí v nej prežili celý život rovnako ako ich predkovia. Všetko pre 7 eur. Na synode zároveň uviedol, že veriacich nepotrebuje oboznamovať s tým, koľko z toho, čo cirkevné zbory zaplatia, dostanú späť, ani o tom, že je to teda pre ne nevýhodné.

Lutherus zisťoval, ako evanjelici vnímajú tieto Eľkove a Sabolove vyjadrenia. Odpovedajúci žiadali o anonymitu a nechcú byť menovaní zo strachu z pomsty od vlastných farárov. Po tom, ako sa farárka v Liptovskom Ondreji snaží cez disciplinárne orgány exkomunikovať svoju cirkevníčku, šéfredaktorku Lutherusu Martinu Kováčikovú, už majú evanjelici a. v. absolútny strach vyjadrovať sa slobodne. Boja sa, že by ich čakali podobné disciplinárne poťahovačky. Tí, ktorí svojmu duchovnému dôverujú, sa – naopak – obávajú, že problémy bude mať on. U biskupov.

Čitatelia Lutherusu k predmetným vyjadreniam povedali, že im trhá srdce, keď myslia na to, čo sa deje s ich milovanou cirkvou. „Naši predkovia sa musia obracať v hrobe. Robiť z cirkvi firmu a z veriacich dojné kravy, aby si vysokopostavení mohli užívať prepychový život, je pre mňa na zaplakanie. A to práve v čase, keď ľudia potrebujú duchovnú útechu a pochopenie,“ doslova sa rozplakal jeden z oslovených cirkevníkov. Lutherus oslovil aj farárov. Myslia si, že súčasné vedenie sa zrejme túži vrátiť k praxi odpustkov zo stredoveku, keď sa ľuďom vyhrážali, že ak nezaplatia, skončia v pekle a Boh im neodpustí. Odpustky pritom zabezpečovali luxusný život a honor len cirkevným hodnostárom.

Iní veriaci zas vyjadrili svoje presvedčenie, že cirkev podľa nich v pozadí riadia podnikatelia, ktorí by sa radi dostali k cirkevnému majetku. Práve majetok považujú za motiváciu aj pre funkcionárov, ktorí sú dosadzovaní na rôzne posty v ECAV.

Podľa Ivana Štampacha, ktorý pôsobí ako docent na Univerzite Pardubice na Katedre religionistiky a je bývalý rímskokatolícky kňaz a druhý exkomunikovaný Čech v RKC: „V juhoamerických štátoch mnoho biskupov opustilo svoje honosné paláce, ubytovalo sa v obyčajnej garsónke v meste a hromadnou dopravou dochádzajú do kancelárie. Väčšinu času však trávia v slumoch, v chudobných štvrtiach medzi nemajetnými. To je úplne iný model života. Keby sa kardináli tiež odvážili, bola by to pre Vatikán veľká zmena. Keby takto fungovala cirkev ako celok, bola by na tom aj v Európe lepšie.“ Tak ako rímskokatolícka cirkev, aj ECAV na Slovensku má však, zdá sa, skôr prioritu byť bohatou firmou a nie sa otravovať s chudobnými a biednymi.

„Je to jednoducho tak, že na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, na Malte či u nás potom klérus pôsobí nevierohodne. Žije si svojím pohodlným, niekedy aj veľmi bohatým životom a nevenuje sa tomu, čomu by mal, teda starostlivosti o núdznych. Pokiaľ vykazuje charitatívnu aktivitu, zveruje ju profesionálom. To, ako sa u nás rímskokatolícka cirkev usiluje o neuveriteľné dary a peniaze od štátu, zošklivilo väčšine verejnosti ju aj ostatné cirkvi, ktoré sa k tomuto kolosálnemu tunelu pripojili,“ myslí si Štampach a dodáva: „Sčítania ľudu ukazujú, že už niekoľko desaťročí cirkvi zaznamenávajú odliv členstva. Za komunizmu dochádzalo k úbytku, ale za nového režimu prebieha oveľa strmšie, takže to nemôžeme pripísať vplyvu komunistickej ateizačnej kampane. Tú si mladá generácia vôbec nepamätá, naopak, zažíva masívnu prítomnosť náboženstva v médiách. Ak bude rímskokatolícka cirkev aj v budúcnosti strácať veriacich rovnakým tempom, tak to bude skutočná katastrofa. Ešte v roku 1950 mala na svojej strane 75 percent obyvateľov, v súčasnosti je to desať. Koľko to bude o niekoľko rokov? Dve percentá?“

Je nespochybniteľné, že ak bude mať ECAV na Slovensku takých predstaviteľov, ako má dnes, hrozí že po nej čochvíľa neostane ani pamiatky, myslia si evanjelici. Podľa niektorých farárov to možno aj niekomu vyhovuje – „po nás potopa, hlavne, že sme získali majetok.“

Redakcia Lutherus
Foto: ccsh.firware.eu

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!