Šéfredaktorku Lutherusu zrejme chcú dať vyhodiť z cirkvi. Motívom má byť pomsta vlastnej farárky

LIPTOVSKÝ ONDREJ – Schyľuje sa k ďalšiemu trestaniu a vylučovaniu z cirkvi. Obeťou represálií sa má tentoraz stať šéfredaktorka týždenníka Lutherus.

Sedemnásteho apríla minulého roka uplynulo 500 rokov od exkomunikácie Martina Luthera pápežom. Dôvodom bolo, že spálil pápežskú bulu a urazil pápeža. Ak by sa však niekto domnieval, že stredovek s jeho praktikami sa dávno skončil, je na omyle. V ECAV na Slovensku trvá aj v 21. storočí.

Tentoraz sa o exkomunikáciu členky cirkvi usiluje Katarína Hudáková, farárka v Liptovskom Ondreji. Svoju cirkevníčku Martinu Kováčikovú, šéfredaktorku Lutherusu (v minulosti šéfredaktorku Evanjelického posla spod Tatier), chce dať pravdepodobne vylúčiť z cirkvi.

Keďže takýto zásadný krok Hudáková nemôže urobiť sama, svoju iniciatívu postúpila na presbyterstvo Východného dištriktu, s ktorým vec zrejme vopred koordinovala. V adresovanom liste sa uvádza, že dôvodom snahy o udelenie vysokého cirkevného trestu novinárke má byť vydanie mimoriadneho volebného Lutherusu č. 16/2022, v ktorom vylúčení kandidáti, predstavitelia Slovenskej evanjelickej jednoty a ďalší veriaci opisujú volebné praktiky cirkvi s tým, že slušní ľudia nemajú právo kandidovať a podpory sa dostáva iba tým, ktorí kryjú kauzy a špinavé praktiky v cirkvi. Keďže voľby generálneho dozorcu sa napokon skončili tak, že ľudia ďalej odmietli tolerovať túto nespravodlivosť a nezvolili ani jedného kandidáta – vrátane Hudákovou preferovaného Petra Gärtnera, ktorý jej mohol otvoriť cestu k ďalším funkciám – prišla na rad pomsta. Hudáková sa v minulosti už trikrát bezúspešne snažila stať biskupkou, no keďže ju nezvolili, zrejme práve v Gärtnerovi ako možnom generálnom dozorcovi videla šancu na vytúžené posty v ECAV na Slovensku aj pre seba. Hudáková, podľa niektorých farárov, svoju pomstychtivosť neraz ukázala aj v minulosti, keď – ešte ako seniorka Liptovsko-oravského seniorátu – udeľovala disciplinárky aj farárom.

O vyjadrenie sme požiadali aj šéfredaktorku Lutherusu, ktorá si myslí že Lutherus ide správnou cestou, lebo už história ukazuje, kedy a za čo museli veriaci trpieť a znášať podobné úklady. „Ako veriacu evanjeličku a. v. ma farárka Katarína Hudáková nemôže ‚odkrstiť‘, viera a učenie Augsburského vyznania, za ktoré sa snažím bojovať, mi ostanú aj v prípade, že farárka dosiahne svoje a mňa exkomunikujú z cirkvi. Sú to pre mňa hodnoty, podľa ktorých budem aj ďalej žiť,“ vyznala M. Kováčiuková s tým, že jej je veľmi ľúto, kam až zašla túžba po neoprávnenej pomste, ktorá Hudákovú doviedla k stredovekým praktikám. „Po 500 rokoch sa tak opäť cirkev uchýlila k rovnakým praktikám a z rovnakých dôvodov ako za čias Martina Luthera. A navyše ECAV, ktorá bola vďaka nemu zriadená a v ktorej môžu títo farári pôsobiť, sa opäť vracia do doby temna. História sa opakuje,“ skonštatovala šéfredaktorka Lutherusu. Potvrdzuje to aj fakt, že niektorí presbyteri CZ v L. Ondreji sa vyjadrili, že im farárka zakázala o tom, čo vykonali, hovoriť. Oslovení veriaci, ktorí nechcú byť menovaní, si myslia, že presbyteri môžu mať aj iný názor, svojou autoritou však farárka zrejme „znásilnila“ ich svedomie, preto rad radom podpísali ortieľ. Nechápu, prečo sa ich farárka rozhodla k takémuto kroku, ani to, že ak je niečo čisté, prečo zakázala presbyterom o tom hovoriť. „Možno pani farárka chce z obce odísť a hľadá zámienku, ktorou má byť jej cirkevníčka. Môže sa jej aj takto pomstiť, že ľudia potom nadobudnú dojem, že odišla kvôli nej, a zároveň dostane najvyšší trest,“ zamýšľajú sa veriaci.

Podľa niektorých oslovených duchovných je postoj farárky Hudákovej veľmi antikresťanský, nebiblický a nepastorálny. Hudáková totiž nemala žiadnu snahu viesť so svojou cirkevníčkou M. Kováčikovou pastorálny rozhovor, čím ako duchovná matka zlyhala na celej čiare, myslia si farári. „Ak farárka obviní svoju cirkevníčku pred presbytermi, pritom sama cirkevníčka nepozná, z čoho je konkrétne obvinená, je to porušenie cirkevných aj svetských zákonov a možno povedať, že je to len obyčajné ohováranie,“ myslia si farári. „Článok 13 o Cirkevnej disciplíne jasne hovorí: Evanjelická cirkev zabezpečuje cirkevnú disciplínu predovšetkým náboženskou výchovou a osobným príkladom svojich predstaviteľov. Proti porušovaniu cirkevnej disciplíny bojuje opatreniami napomínajúcej lásky a o to sa farárka, zdá sa, vôbec nepokúsila,“ dodávajú farári.

Pritom by sa podľa nich mala pozrieť do zrkadla a namiesto výčitiek by si mala priznať, že to bola ona, kto M. Kováčikovú výchovou viedol k hodnotám pravdy a spravodlivosti – no teraz všetko popiera, pretože funkcie sú pre ňu, zdá sa, viac ako morálka.

Redakcia Lutherus
Foto: liptondrej.ecavlos.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!