Rozpočet na budúci rok ukazuje, 
že peniaze zo zborov nepôjdu len na platy duchovných

TRENČIANSKE TEPLICE/BRATISLAVA – Septembrová synoda č. 2 v Trenčianskych Tepliciach prerokovávala aj rozpočet ECAV na Slovensku na budúci rok. I keď téma financií rezonuje v cirkvi už dlhé obdobie – predovšetkým v súvise s vysokými odvodmi z cirkevných zborov – a súčasné vedenie cirkvi o sebe vyhlasovalo, že bude najtransparentnejšie v histórii, zo samotného rozpočtu sa toho veľa evanjelici nedozvedia.

Nedá sa z neho vyčítať ani základný smer, ktorým sa cirkev mieni pri hospodárení uberať. Stručný dokument na troch stranách však ukazuje na pomerne rozšafný prístup k míňaniu cirkevných peňazí, čo si na synode všimla aj farárka Anna Jakušová, ktorá pôsobí v Hronseku. Vyjadrila sa, že vedenie ECAV dlhodobo „vyplakávalo“, že nie sú finančné prostriedky na potrebné veci, no napokon sa ukazuje, že k šafáreniu s financiami nepristupuje práve šporovlivo.

Pri celkových výnosoch približne 6,67 milióna eur rozpočet počíta s výdavkami 6,64 milióna eur. Predpokladá hospodárenie s pozitívnym hospodárskym výsledkom 30-tisíc eur. Pokiaľ ide o príjmy, zo štátneho rozpočtu je očakávaných 5,22 milióna, pričom z tejto sumy by okolo 232-tisíc mala dostať Evanjelická diakonia, takmer 80-tisíc Ekumenická rada cirkví v SR a do oboch dištriktov ECAV pôjde zhodne po zhruba 90-tisíc eur. V príjmovej zložke sa rozpočet spolieha na Fond finančného zabezpečenia, kde od cirkevných zborov chce získať
1,6 milióna eur. Z prenájmu alebo predaja majetku počíta cirkev so sumou 280-tisíc eur. Pokiaľ ide o výdavky, 4,3 milióna plánujú poskytnúť na mzdy. Tabuľka, ktorá je priložená k rozpočtu, ukazuje, že z Fondu finančného zabezpečenia, ktorý mal vzniknúť práve na dorovnanie platov duchovných, budú dofinancovávané aj položky ako spotreba materiálu, spotreba energie, cestovné, náklady na reprezentáciu, ostatné služby (až 167-tisíc eur), ktoré však bližšie nešpecifikujú, ako aj dane, odpisy majetku a pod.

Vysoké položky majú v budúcom roku tvoriť aj nákladné podujatia. Len na Evanjelický festival v Kežmarku chcú vynaložiť 72-tisíc eur, ďalších 10-tisíc plánujú dať mediálnemu výboru na propagáciu či reklamný priestor.

Rozpočet, ako je koncipovaný, opäť potvrdzuje, že významnú úsporu finančných prostriedkov by cirkev dosiahla v prípade, že by si osvojila model usporiadania ECAV, ktorý počíta so zrušením dištriktov ako de facto nepotrebných stupňov správy. Pokiaľ by k tomu došlo, cirkev by získala zhruba pol milióna eur.

Redakcia Lutherus

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!