Termín kandidačnej porady taja – voľby opäť nesú znaky protiprávnosti

BRATISLAVA – Vedenie cirkvi utajuje ďalší priebeh volieb generálneho dozorcu. Veriaci dodnes netušia, kedy sa uskutočnia nové voľby, a nedostali vysvetlenie ani o tom, prečo sa neuskutočnilo pôvodne plánované druhé kolo volieb.

Po abdikácii Jána Brozmana z postu generálneho dozorcu sa v júli a auguste konalo prvé kolo volieb na tento post. Pôvodný harmonogram počítal s tým, že ak v prvom kole nebude zvolený ani jeden z kandidátov (M. Damankoš, I. Trepáč), teda ak nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo, v ktorom zvíťazí ten kandidát, ktorý dostane viac hlasov. V prvom kole väčšinu nezískal ani jeden – druhé kolo sa však nekoná. Namiesto neho generálne presbyterstvo ohlásilo nové voľby – čo je z hľadiska cirkevnej legislatívy protiprávne. Okrem toho postupuje netransparentne aj v otázke dôležitých termínov. Verejnosť doposiaľ nevie, kedy sa bude konať nová kandidačná porada, čím vedenie cirkvi zamedzuje možnosti navrhnúť aj iných ako sebe vhodných uchádzačov o najvyšší laický post v cirkvi. Predstavení v cirkvi, ktorí sa ešte pred obsadením svojich postov hrdili snahou o maximálnu transparentnosť a informovanosť v ECAV, dnes k voľbám iba sucho odkazujú: „Generálne presbyterstvo musí vypísať nové voľby generálneho dozorcu ECAV. O ich harmonograme budú všetky cirkevnoorganizačné jednotky včas informované.“ Je tak dosť pravdepodobné, že evanjelici sa v konečnom dôsledku už len dozvedia, že kandidačná porada sa už uskutočnila, a budú im oznámené mená predvybratých kandidátov bez toho, aby priestor uchádzať sa o funkciu dostali aj iní.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!