Konferencia pre učiteľov náboženstva o motivácii i syndróme vyhorenia

POPRAD – Učitelia evanjelického náboženstva sa stretli na 7. školskej konferencii v Poprade. Dvojdňové vzdelávanie pre nich podľa webu cirkvi pripravil školský výbor.

Správa na cirkevnej webstránke konštatuje, že konferencia obsiahla témy ako: Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21. storočia. Po úvodnej pobožnosti biskupa I. Eľka nasledovali prednášky, kde Jana Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej škole v Martine, hovorila na tému Efektívna komunikácia motivuje. „Cestou k úspešnému dosiahnutiu cieľa pri práci s ľuďmi je vhodne zvolená komunikácia. Učiteľova komunikácia si vyžaduje odbornosť a profesionalitu, pretože je prostriedkom na to, aby učiteľ privádzal žiakov nielen k poznatkom a zručnostiam, ale aj k realizácii zmysluplného života,“ priblížil myšlienky z jej prednášky web cirkvi.

Na otázku ako horieť a nevyhorieť sa v prednáške snažil odpovedať Karol Kováč, riaditeľ Inštitútu stresu z Trnavy. Ako citoval web, syndróm vyhorenia je od r. 2020 podľa Svetovej zdravotníckej organizácií oficiálnou diagnózou, ktorá bude implementovaná v rámci EU rámca v rokoch 2022 – 2023. Prednášajúci upozornil, že proces vyhorievania prebieha postupne, nie zo dňa na deň.

V ďalšom programe konferencie sa hovorilo o témach: Musí moje dieťa do materskej školy? (povinné predprimárne vzdelávanie), Ako prekonávať bariéry dištančného vzdelávania?, Inovatívne nástroje na zmenu vzdelávania z projektu Expedícia a Náboženská výchova a využitie zážitkových metód na vyučovaní.

R
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!