Konflikty záujmov sa stávajú samozrejmosťou. Dosadzovanie do funkcií v ZED popiera základnú podstatu celej organizácie

Združenie evanjelických duchovných prilieva olej do ohňa, ktorý pod súčasným vedením cirkvi vzplanul na poli medzinárodných vzťahov. Napätie v partnerstve s evanjelikmi v Nemecku má na svedomí práve ZED a jeho predseda Ján Bunčák.

Pošramotenie vzájomných vzťahov Bun-
čák spôsobil svojím listom, ktorý napísal do Nemecka krátko po návšteve Martina Michaelisa z Durínskeho farárskeho spolku na Slovensku. Michaelis prišiel na východné Slovensko, kde sa v Merníku zúčastnil na službách  Božích. Vo svojom prejave podporil snahu Asociácie slobodných zborov o očistu cirkvi a venoval na jej činnosť finančnú podporu. S tým sa Bunčák evidentne nedokázal zmieriť a hneď vypisoval listy do Nemecka, kde sa na Michaelisov dar sťažoval. Konflikt vyústil až do súdneho sporu, v ktorom však Bunčák ťahal za kratší koniec. Nakoniec sa Združenie evanjelických duchovných muselo ospravedlniť Asociácii slobodných zborov. Ani s tým sa však Bunčák nedokáže vyrovnať, lebo – hoci ospravedlnenie zaslali – vo svojej správe na nedávnom valnom zhromaždení tento krok podkopával a nepriamo sa z neho vysmieval slovami, že list so sťažnosťou si v Nemecku prečítal iba jeden človek. Z Bunčákovej správy cítiť, že do Nemecka šiel pravdepodobne šíriť svoju zákulisnú politiku. Faktom totiž je, že nemeckých evanjelikov si vedenie cirkvi potrebuje nakloniť na svoju stranu, keďže sú zdrojom peňazí. Je však zarážajúce, že dlhoročného funkcionára tamojšej cirkvi M. Michaelisa sa neštíti ohovárať nielen v Nemecku, ale aj na Slovensku. V správe na zasadnutí ZED dokonca vyčítal, že Nemci podporili viaceré rekonštrukcie na evanjelických farách či iných projektoch, čo navodzuje dojem, že svojim kolegom v cirkevných zboroch závidí a nepraje. Otvára sa tak otázka, či ZED skutočne chce pomoc pre núdznych, alebo by bolo radšej, keby peniaze z Nemecka neprúdili priamo do zborov, ale cez generálny biskupský úrad – a podporení by boli iba spriaznení, lojálni služobníci súčasného vedenia.

Ani v samotnom Združení evanjelických duchovných však nebadať žiadny pokrok ani snahu o demokraciu. Na valnom zhromaždení sa totiž konali voľby do funkcií v združení, ktoré sa opäť niesli v duchu príležitosti iba pre vyvolených. Došlo tak len k určitej rotácii, funkcionári si posty navzájom povymieňali a nedali šancu nikomu inému. Výboru ZED bude predsedať Ján Matis, podpredsedníčkou za Západný dištrikt je Božidara Bašková, farárka dlhodobo lojálna Bunčákovi. Za Východný dištrikt sa podpredsedníčkou stala Eva Germanová. Tajomníčkou je Zuzana Žilinčíková, ktorá pracuje ako vedúca Biskupského úradu ZD vo Zvolene. ZED-u stále ostáva šéfovať aj Ján Bunčák, ktorý je riaditeľom generálneho biskupského úradu. Takýmito nomináciami je de facto popreté základné poslanie Združenia evanjelických duchovných. Organizácia má slúžiť na obhajobu práv farárov – aj voči zamestnávateľovi. Čo z toho, keď vo vrcholných funkciách ZED sú práve riaditelia biskupských úradov, teda reprezentanti zamestnávateľa? Dá sa predpokladať, že takéto obsadenie – „zamestnávateľ s rozhodujúcim slovom v odborovej organizácii“ – nemá obdobu ani v cirkvách, ani v iných sférach spoločnosti. Podčiarkuje to aj zámer Ivana Eľka, nelegitímne zvoleného generálneho biskupa, ktorý chce dištriktuálnym biskupským úradom zveriť zamestnaneckú agendu.

Redakcia Lutherus
Foto: zed-ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!