Pri výročí kostola odhalili pamätnú tabuľu ako spomienku na dozorcu

SEREĎ – V 17. nedeľu po Svätej Trojici 26. septembra si veriaci v Seredi spoločne s bratmi a sestrami z matkocirkvi z Trnavy zaspomínali na to, že už uplynuli dva roky, odkedy bol posvätený miestny Boží chrám.

V tom čase ľudia netušili, aké udalosti a strasti na nich čakajú. Z ďalekej Číny sa už rozliezal do sveta nebezpečný vírus. Spôsobil, že dvere nového kostola zostali zatvorené a služby Božie evanjelici a. v. nemohli navštevovať. Počty nakazených stúpali a ľudia aj umierali. Ktovie, prečo to Pán Boh dopustil. Asi ako varovný prst ľudstvu, aby sa spamätalo a prestalo sa správať hriešne. A tak sa pri modlitbách a Božom slove veriaci mohli stretávať len doma pri televízii a rádiu alebo online.

Do toho všetkého prišla choroba a smrť miestneho zborového dozorcu Jozefa Grexu. Pán Boh si ho povolal k sebe v júni 2020. Veriaci v Seredi ťažko znášali jeho odchod do večnosti, lebo im bol blízky tými rokmi a prácou strávenou v službe najprv kantora a neskôr dozorcu. Rozhodujúcou mierou prispel k dokončeniu stavby kostola v Seredi, keď sa dostala do kritického štádia. V tejto súvislosti treba pripomenúť aj finančný príspevok cirkevných zborov na Slovensku, ktoré sa na zá-
klade našej prosby z evanjelickej tlače rozhodli finančne pomôcť. Taktiež to bol príspevok od GAW z Nemecka a z biskupského úradu.

Slávnostné zhromaždenie na spomienkových službách Božích privítala zástupkyňa zborového dozorcu sestra Emília Válkyová. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o zdarné ukončenie diela. Slovo Božie zvestovala farárka Eva Oslíková z Modry, ktorá si zároveň zaspomínala, ako to vtedy bolo, ako sa hľadali riešenia a optimálne návrhy na dokončenie kostola.

V priebehu služieb Božích bola odhalená pamätná tabuľa ako poďakovanie a spomienka na brata Jozefa Grexu od vďačných veriacich. Je umiestnená vo vchode do kostola naproti vstupným dverám. Akt odhalenia vykonali farárka E. Oslíková a zborový farár R. Vařák s farárom
K. Kosteckým.

V rámci služieb Božích si účastníci pripomenuli aj životné jubileá členov zboru Márie Vargovej a Jána Dobáka, evanjelického a. v. farára na dôchodku. Vďaku a gratuláciu vo forme kytice kvetov ako i úprimných slov vyslovila obom jubilantom E. Válkyová. Za J. Dobáka kyticu kvetov i poďakovanie prevzal jeho syn Ján

Elena Števčíková

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!