Prezentovali knihu Matrika Slovenského Komlóša

DOLNÉ SALIBY – V spolupráci Cirkevného zboru ECAV Dolné Saliby a Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov v Galante sa 19. júna v Evanjelickom kostole v Dolných Salibách uskutočnila prezentácia knihy Matrika Slovenského Komlóša, ktorá vyšla v roku 2019. Vytvoril ju kolektív autorov pod vedením historika Jána Hovorku.

Pozvanie prijal aj starosta obce Dolné Saliby Ľudovít Kovács. Autorom knihy vyslovil svoj obdiv a poďakovanie a vyjadril potešenie, že sa mohol zúčastniť na prezentácii. Prezentáciu so zborovým presbyterstvom zorganizoval farár Olivér Nagy, ktorý ju aj moderoval. „Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijali pani Eva Tušková, Ľubomír Kmeť, Jaroslav Poliak, pani Mária Lomjanská, pani Danka Tumová a časť členov Občianskeho združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov,“ povedal na úvod. Báseň O návrate z Dolnej zeme z roku 1997 zarecitovali Vlasta Kasalová a Anna Jasenecová. Knihu predstavila Eva Tušková, členka pracovného tímu, ktorý vypracoval aj dátovú prílohu. Sprostredkovala skúsenosti celého tímu z prepisovania matričných záznamov a hlavne z vytvárania rodových väzieb obyvateľov Slovenského Komlóša. Prezentácia bola obohatená o ukážky štatistík a zmien priezvisk v rodinách. Prednášajúca okrem iného povedala: „Publikácia zachytáva skúsenosti nadšencov – „genealógov“, ktorí sa v roku 2016 rozhodli začať prepisovať záznamy z krstov, sobášov, úmrtí a cintorínov obyvateľov zo Slovenského Komlóša od roku 1746 do roku 1947. Získať materiál z jednotlivých matrík v Maďarsku i na Slovensku nebolo jednoduché. Pri tejto veľmi náročnej práci získali množstvo poznatkov o živote svojich predkov.“ Cieľom prezentácie bolo podeliť sa o tieto skúsenosti s potomkami Slovákov z Dolnej zeme a obohatiť ich vedomosti o ich predkoch a o podmienkach, v ktorých žili. Mnohí z nich sú integrálnou súčasťou našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. „Sme veľmi radi, že veľký záujem prejavili aj naši bratia a sestry vo viere maďarskej národnosti. Tešíme sa, že medzi nás prišli aj rodáci, ktorí sa už dávno odsťahovali, ale radi sa sem, do Dolných Salíb, vracajú. Veľmi si to vážime! Dojemné boli stretnutia po desaťročiach – objatia i slzy šťastia,“ uviedla V. Kasalová, presbyterka cirkevného zboru. Pre organizátorov je potešením, že účastníci aj po skončení prednášky zotrvali v priateľských rozhovoroch a kládli zvedavé otázky členom tímu, ktorí na prepisovaní dolnozemských matrík ešte stále pracujú. Veľa účastníkov sa pochválilo, že spomínanú knihu už majú doma. Oboznámili sa s jej obsahom a pomocou dátovej prílohy sa im podarilo vypracovať rodokmene svojich predkov z Dolnej zeme. Autorom knihy a organizátorom sa za všetkých úprimne poďakoval Michal Rafaj z Novej Dubnice. Ocenil ich prácu z hľadiska prítomnosti aj budúcnosti. „ Je to dielo neoceniteľnej hodnoty,“ konštatoval na záver svojho diskusného príspevku. Účastníci si kúpili niekoľko kusov kníh v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Na záver farár odovzdal Eve Tuškovej kyticu kvetov a všetkým poďakoval za účasť a záujem. „Spokojní a obohatení o množstvo nových vedomostí sme odprevadili hostí. Ďakujem všetkým, ktorí organizátorom poskytli kontakty na svojich príbuzných a priateľov,“ dodala V. Kasalová.

Informovala: Vlasta Kasalová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!