Brozmana pobúrila správa na webe. Generálnych presbyterov vyzýva na ospravedlnenie

BRATISLAVA – Bývalý generálny dozorca Ján Brozman adresoval generálnym presbyterom list, v ktorom žiada, aby sa ospravedlnili Jane Tomašovičovej, predsedníčke Správnej rady Evanjelickej diakonie (ED), a Jánovi Gasperovi, poverenému riaditeľovi ED, za nepravdivé informácie publikované na webe cirkvi a v Evanjelickom posle spod Tatier.

Tvrdí, že v správe „je uvedená nepravda – dlhoročného neriešenia otázky riaditeľa ED“. Odvoláva sa pritom na informáciu, že zo strany Správnej rady ED boli predložené návrhy na dovolenie členov, ale aj návrh na riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku už na rokovanie generálneho presbyterstva 31. januára 2020.

Diakoniu chcú prevziať mocensky

Brozman tak nepriamo potvrdzuje, že práve konflikt vo veci Evanjelickej diakonie mohol stáť za jeho rozhodnutím odstúpiť z postu generálneho dozorcu. Ukazuje sa, že súčasné vedenie cirkvi má evidentnú snahu o mocenské prevzatie diakonie aj za cenu obchádzania pravidiel.

Týždenník Lutherus v predchádzajúcom čísle informoval, že generálne presbyterstvo rokovalo o problémoch v ED, pričom ich malo charakterizovať hlavne ako vyhýbavú, netransparentnú komunikáciu s generálnym presbyterstvom a vedením cirkvi, ale aj o neriešenie otázky riaditeľa Evanjelickej diakonie (ED) či vydávanie interných smerníc nad rámec kompetencií a napokon neprizývanie riadne zvolených členov Správnej rady ED na jej zasadnutia. Generálni presbyteri v tejto súvislosti vyjadrili nedôveru predsedníčke Správnej rady ED Jane Tomašovičovej, ako aj Jánovi Gasperovi, poverenému riaditeľovi Evanjelickej diakonie. Vyzvali Správnu radu ED na odvolanie Jany Tomašovičovej z funkcie jej predsedníčky, a zároveň o predloženie návrhu na odvolanie Jána Gaspera z pozície povereného riaditeľa ED.

Rozdelili si „rezorty“?

Tieto fakty, zdá sa, pobúrili exdozorcu Brozmana. Indície totiž naznačujú, že vedenie ECAV sa snaží o prevrat v diakonii. Aj keď podľa platného štatútu riaditeľa ED navrhuje správna rada, vedenie cirkvi sa snaží do orgánov diakonie dostať mocensky. Môže o tom svedčiť i príspevok vo výške troch percent zo štátnej dotácie, ktorý generálni presbyteri schválili na jej chod počas dvoch mesiacov. „Cez správnu radu vedenie cirkvi nemôže prevziať vplyv nad diakoniou, skúšajú to teda vydieraním. Znova potvrdzujú, že všetko konajú z pozície moci, a pokračujú v snahe dosadzovať všade len svojich ľudí. Nejde však o žiadnu očistu, ako by sa mohlo zdať, ale len o obsadenie koryta po vzore politickej scény. Mnohí sme toho názoru, že vedenie cirkvi už v pozadí prerozdelilo „rezorty“ svojim ľuďom. Len si spomeňme, že práve títo ľudia kritizovali bývalého biskupa Klátika za veci, ktoré reálne nerobil – a oni sami ich robia. Treba im pripomenúť, za aké hodnoty sa podpisovali vo svojej Charte, pritom po prevzatí moci nemajú ani snahu dodržiavať štatút ED v otázke voľby riaditeľa,“ vyjadril svoj názor zdroj blízky Evanjelickej diakonii.

Brozman obviňuje GP z klamstva

Podľa jeho mienky aktuálne dianie okolo diakonie odhaľuje tiež fakt, že na svojich bývalých spolupracovníkov ukazuje prstom už aj donedávna spriaznený Ján Brozman, keď ich obviňuje z klamstva. „Zrejme preto sa ho potrebovali zbaviť,“ mieni zdroj Lutherusu, podľa ktorého sa už v kuloároch špekuluje o tom, že o funkciu riaditeľa ED má mať eminentný záujem dozorca Tatranského seniorátu Tomáš Hyben, známy z kauzy okolo diakonického strediska v Tatranskej Štrbe. Každopádne, nielen prípad Evanjelickej diakonie, ale aj ďalšie kontroverzné kroky postupne odhaľujú, že dva a pol roka po nástupe nového vedenia cirkvi dochádza k názorovému rozkolu. Ten už sa im nedarí riešiť „pod pokrievkou“ v snahe pôsobiť navonok jednotne. Naplno ho ukázalo aj odstúpenie Jána Brozmana, ktorý sa s vedením podľa všetkého nerozišiel v najlepšom. Dokazuje to skutočnosť, že ani svojich najbližších spolupracovníkov neinformoval o dôvodoch abdikácie – a tiež fakt, že dnes obviňuje generálne presbyterstvo z klamstva.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!