Predsedom ekumenickej rady je biskup Tyrlík 
zo Sliezska. Vo vedení je prvýkrát aj žena

PRAHA – Na valnom zhromaždení konanom v Prahe v zbore Cirkvi bratskej na Soukenickej ulici Ekumenická rada cirkví v Českej republike zvolila svoje nové vedenie. Novým predsedom sa stal biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania Tomáš Tyrlík.

Prvou podpredsedníčkou sa stala superintendentka Evanjelickej cirkvi metodistickej Ivana Procházková, ktorá je tak prvou ženou, ktorá zasadne v najužšom vedení Ekumenickej rady cirkví. Za druhého podpredsedu bol zvolený biskup Marián Čop z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČR a za náhradníka predsedníctva nový synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej Pavol Pokorný.

Doterajší predseda Ekumenickej rady cirkví a emeritný synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej Daniel Ženatý zaželal svojmu nástupcovi: „Prial by som novému predsedovi, aby sa vo svojej funkcii stretával hlavne s otvorenosťou a s túžbou všetkých kresťanov byť spolu ako jedna Kristova rodina.“

Ekumenická rada cirkví združuje 16 kresťanských cirkví a Federáciu židovských obcí. Zastupuje jednotlivé cirkvi vo vzťahu k štátu a koordinuje medzicirkevnú spoluprácu. Generálny sekretár Ekumenickej rady cirkví Petr Ján Vinš k tomu uvádza: „Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré Ekumenická rada cirkví plní, je spoločná duchovná služba v armáde, väzenstve, polícii alebo nemocniciach, ktorá je uskutočňovaná spoločne s Českou biskupskou konferenciou. Čím ďalej viditeľnejšie sú aj akcie, ako je zajtrajšia Červená streda, keď sa spoločne zasadzujeme za slobodu vyznania všetkých ľudí.“

Funkcie sa nové predsedníctvo ujalo okamihom voľby.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!