Opravili chrámové objekty v havarijnom stave

HRACHOVO – V cirkevnom zbore Hrachovo sa aj v tomto roku podarilo s Božou pomocou zrealizovať projekty, ktoré sa týkajú tamojších kultúrnych pamiatok. Niektoré z nich sú totiž poškodené a oprava si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.

Obnova klampiarskych výrobkov a náterov strechy evanjelického a. v. kostola v Nižnom Skálniku (Obnova strechy). Stav po odkrytí plechu

Obnova klampiarskych výrobkov a náterov strechy evanjelického a. v. kostola v Nižnom Skálniku (Obnova strechy). Stav po odkrytí plechu

Cirkevný zbor v Hrachove sa stará o šesť kostolov. Niektoré z nich majú poškodené strechy, cez ktoré zateká voda, a zub času sa prejavil aj na niektorých umeleckých kultúrnych pamiatkach, ako sú oltáre a podobne. Aj v týchto ťažkých časoch, keď naša krajina čelí pandémii rôznych mutácií koronavírusu a veriaci i neveriaci občania bojujú o svoje životy a prežitie, zrealizovali v hrachovskom cirkevnom zbore viaceré projekty.

Z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z projektu Obnovme si svoj dom podprogram 1. 1. , dostali finančnú dotáciu na obnovu klampiarskych výrobkov a náterov strechy evanjelického a. v. kostola v Nižnom Skálniku (obnova strechy) vo výške 8 000 € a zbor sa zaviazal podporiť z vlastných prostriedkov tento projekt v sume 400 €. Ďalší projekt, ktorý je už viac rokov realizovaný, no ešte nie je dokončený, získal dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Je ním reštaurovanie hlavného oltára evanjelického kostola v obci Veľké Teriakovce III. etapa. Ministerstvo poskytlo dotáciu 8 000 € a cirkevný zbor poskytol na podporu tohto
projektu 400 €.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja udelil dotáciu na obnovu a rekonštrukciu strechy sakristie evanjelického a. v. kostola v obci Čerenčany vo výške 2 500 €. Cirkevný zbor aj za pomoci obce Čerenčany, ktorá podporila tento projekt sumou 500 €, odstránil aj tento havarijný stav.

„Ministerstvu kultúry SR a predsedovi BBSK touto cestou srdečne ďakujeme, že sme mohli tieto naše kultúrne pamiatky opraviť a zachovať pre našu ďalšiu generáciu. Veď v dôsledku pandémie klesli príjmy z ofier, pretože kostoly boli zatvorené a menej ľudí sa zúčastňovalo na službách Božích z obavy šírenia koronavírusu. A aby toho nebolo málo, zvýšili sa aj ceny materiálu. Bez finančnej podpory MK SR a BBSK by sme si nemohli dovoliť opraviť naše kostoly,“ konštatovali domáci veriaci.

Elena Šefčíková

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!