Podozrivé obštrukcie s voľbami generálneho dozorcu pokračujú – hlasovanie odložili na neurčito

BRATISLAVA – Generálni presbyteri zasadali siedmy raz v tomto roku 29. septembra. Rokovanie najvyššieho orgánu, ktorý riadi cirkev medzi zasadnutiami synody, sa uskutočnilo na Biskupskom úrade vo Zvolene a znova prinieslo niekoľko kontroverzných rozhodnutí.

Ako uvádza správa Zuzany Polákovej zo Sekretariátu ECAV na webe cirkvi, generálni presbyteri sa venovali Reformate, keď si vypočuli informácie od nových konateľov – Petra Gärtnera a Tomáša Hybena (Lutherus o ich dosadení do týchto funkcií informoval v jednom z predchádzajúcich čísel). Konatelia podľa Polákovej uviedli, že je plánovaná výstavba budovy vedľa objektu, ktorý cirkev vlastní na Svoradovej ulici (viac o kauze Svoradova prinášame v samostatnej správe).

„Ďalej sa v rámci rokovania generálni presbyteri rozhodli schváliť Evanjelickej diakonii príspevok na mesiace október až december 2021 vo výške 3 % z celkového štátneho transferu ECAV, s odporúčaním vedeniu ED použiť tieto finančné prostriedky na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou ústredia a mzdovými a sociálnymi nákladmi,“ podotkla Poláková. Evanjelická diakonia je aktuálne jedným z najvypuklejších problémov v cirkvi a podľa dostupných informácií a vyjadrenia niektorých synodálov mala byť práve diakonia aj dôvodom, prečo na funkciu abdikoval generálny dozorca Ján Brozman.

Zvolenie generálneho dozorcu svojvoľne odkladajú

Od jeho odstúpenia ešte stále nedošlo k zvoleniu jeho nástupcu. Voľby na najvyšší laický post sprevádza v tomto roku mnoho nevysvetlených otázok. Generálne presbyterstvo najskôr schválilo harmonogram volieb, v ktorom v prípade nezvolenia dozorcu v prvom kole počítalo s druhým kolom, no napokon je všetko inak. Z dvoch uchádzačov (tretieho – Imricha Lukáča, opäť vyradila kandidačná porada) ani jeden nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, druhé kolo sa však nekonalo. Namiesto toho vedenie cirkvi avizovalo, že budú vypísané úplne nové voľby. Verejnosti však doposiaľ nebolo vysvetlené, akými predpismi či legislatívou sa tento postup riadi. Voľby malo vypísať práve septembrové generálne presbyterstvo – no znova dochádza k prekvapujúcej obštrukcii. „V rámci rozpravy prerokovali predložený harmonogram volieb, avšak prihliadajúc na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, keď je riziko, že by sa voľby nemohli konať v zmysle tohto harmonogramu vo všetkých CZ, sa uzniesli, že voľby generálneho dozorcu budú vypísané až pri zlepšujúcej sa situácii v súvislosti s pandémiou a obmedzeniami z toho plynúcimi,“ tvrdí na webe Zuzana Poláková. Účasť ľudí na službách Božích však nateraz pre pandémiu nie je zakázaná, preto je otázne, čo skutočne stojí za odkladaním volieb. Post bude naďalej „zastupovať“ Renáta Vinczeová a je zjavné, že generálneho dozorcu sa ECAV na Slovensku tak skoro nedočká.

Brozmana už nechcú ani v Beckovskej Vieske

Presbyteri volili nových členov Generálneho hospodárskeho výboru. Stali sa nimi Martin Adame, Martin Popík a Jozef Horváth. Členstvo vo výbore sa skončilo Petrovi Gärtnerovi, ktorý sa spolu s Tomášom Hybenom ujal konateľstva v Reformate po odvolaní Branislava Rybnikára, kedysi človeka spriazneného so súčasným vedením ECAV. Do funkcie ho po odvolaní Štefana Sabola dosadilo predsedníctvo cirkvi (Ivan Eľko, Ján Brozman) bez výberového konania, teda len vlastným rozhodnutím. Bol to práve B. Rybnikár, ktorý následne „povolal“ naspäť do pracovnoprávneho vzťahu v Reformate aj Vladimíra Daniša.

Koniec členstva P. Gärtnera v hospodárskom výbore, na základe účelovo vytvoreného štatútu, súvisí s jeho dosadením do Reformaty. Namieste je však otázka, či vôbec môže pôsobiť ako konateľ v obchodnej spoločnosti (Reformata je spoločnosťou s ručením obmedzeným), keďže vedie aj inú obchodnú spoločnosť – vydavateľstvo Tranoscius, a. s. Z posledných krokov je zrejmé, že šéfovanie vydavateľstvu nezvláda tak, ako sa od neho očakávalo. Vidno to predovšetkým na absencii zošitov na vyučovanie náboženstva, ale aj nových Evanjelických spevníkov, po ktorých je neustály dopyt. Tranoscius pod jeho vedením ich však nedokáže veriacim zabezpečiť. Vydavateľstvo je pod kuratelou nového vedenia cirkvi už takmer tri roky, no žiadny avizovaný posun k lepšiemu nenastal. Práve naopak, farári v cirkevných zboroch sa neustále sťažujú, že im – kvôli snahe za každú cenu dosiahnuť zisk – nanucujú knihy z Tranoscia bez toho, aby si ich sami objednali. Práve pre takýto štýl vedenia obchodnej spoločnosti je nominácia Gärtnera do Reformaty viac než problematická a pochybná.

Generálne presbyterstvo ďalej odvolalo Jána Brozmana z postu v Rade kuratória Beckovská Vieska. Tak ako vo funkcii generálneho dozorcu, aj na tomto mieste ho nahradila Renáta Vinczeová.

Plánujú navýšiť počty úradníkov?

„V súvislosti so zámenou nehnuteľností v CZ Dunajská Streda vyjadrilo generálne presbyterstvo svoje znepokojenie nad vedomým nerešpektovaním cirkevnoprávnych predpisov zo strany predsedníctva cirkevného zboru a zborového presbyterstva, ktoré bez súhlasu GP realizovalo prevod nehnuteľností,“ informovala Z. Poláková.

Podľa jej slov sa účastníci rokovania venovali aj schváleniu organizačného poriadku a organizačnej štruktúry. Má ísť o zmeny, ktoré súvisia so začlenením Edukačno-misijného centra ECAV, ale aj o „iné zmeny“, ktoré Poláková nešpecifikovala. Je teda pravdepodobné, že na generálnom biskupskom úrade budú vytvárať nové pracovné miesta, a dá sa očakávať, že ich budú financovať z Fondu finančného zabezpečenia. Vedenie cirkvi už dávnejšie ukázalo, že im záleží skôr na platoch pracovníkov biskupských úradov, než na farárskych mzdách. Kým zamestnancom úradov zdvihli príjmy takmer okamžite – a výrazne, u farárov k podobnému scenáru nedošlo. Tí dostávajú platy pod úrovňou minimálnej mzdy a na dorovnanie im majú prispievať cirkevné zbory. To však nie je všetko: zbory v skutočnosti zaplatia niekoľkonásobne viac, než biskupský úrad v Bratislave pošle farárom k výplate. Analýzy ukazujú, že napríklad cirkevný zbor, ktorý odviedol do spoločnej kasy 30-tisíc eur, dostane pre farára okolo dvetisíc eur ročne.

„Nakoľko vznikli otázky týkajúce sa vyplácania miezd z Fondu finančného zabezpečenia, prijalo generálne presbyterstvo uznesenie, ktorým upresnilo vyplácanie nenárokovateľnej časti mzdy pre niektoré kategórie duchovných zamestnancov ECAV,“ uviedla ďalej pracovníčka sekretariátu. Samotné uznesenie však k správe nepripojila.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!