Farárom sa platy zdvihnú minimálne, najviac si polepšia biskupi

BRATISLAVA – Vedenie cirkvi zverejnilo na svojom webe informácie o Fonde finančného zabezpečenia. Tvrdí, že o jeho čerpaní bude transparentne a pravidelne informovať verejnosť.

Nový riaditeľ generálneho biskupského úradu Ján Bunčák, niekdajší trenčiansky farár, kontroverzný predseda Združenia evanjelických duchovných a tiež Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu, v správe vymenúva, akými predpismi sa riadi využívanie Fondu finančného zabezpečenia. Tvrdí, že „drvivá väčšina cirkevných zborov pristupuje k nariadeniam najvyšších orgánov ECAV zodpovedne“ a ďakuje členom ECAV, ktorí „pochopili, že zodpovednosť za cirkev spočíva na pleciach každého jednotlivca“.

Nespomína však, ako sa zákon o fonde dotkol jednotlivých cirkevných zborov od začiatku tohto roka a koľko finančných prostriedkov z nich vedenie cirkvi vytiahlo. Platobné výmery, ktoré im poslali na začiatku kalendárneho roka, totiž znamenali pre veľa cirkevných zborov, prevažne malých a stredne veľkých, likvidačné sumy, ktoré mali odviesť práve do spomínaného fondu. Spočiatku bol samotný fond prezentovaný ako nástroj na prilepšenie farárom, časom však vedenie cirkvi priznalo, že peniaze, ktoré vytiahlo zo zborov, bude používať aj na iné účely a aktivity, než sú mzdy duchovných. Prax ukazuje, že cirkevné zbory sú už po trištvrte roku finančne „vyžmýkané“, no farári reálne dostanú k svojim platom len minimálne sumy. Tie ani zďaleka nedosahujú hodnoty, ktoré zo zborov odtečú. Na druhej strane, ako ukazujú zverejnené tabuľky, si vo svojich príjmoch výrazne prilepšia biskupi. Tento nepomer otvára otázku, dokedy sa podľa Bunčáka „zodpovedné“ zbory budú podieľať na zjavnej nespravodlivosti, ktorú nazvali: Fond finančného zabezpečenia.

Redakcia Lutherus

Synoda ECAV na Slovensku uznesením č. 15-01 zo dňa 3. 7. 2021 s platnosťou od 1. 7. 2021 schválila Platové tabuľky odmeňovania duchovných ECAV na Slovensku.

Synoda ECAV na Slovensku uznesením č. 15-01 zo dňa 3. 7. 2021 s platnosťou od 1. 7. 2021 schválila Platové tabuľky odmeňovania duchovných ECAV na Slovensku.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!