Peniaze zo zahraničia prechádzajú rukami jednoliatej skupiny

Nezávislosť a objektivitu pri rozhodovaní s nástupom súčasného vedenia nahradila servilnosť

BRATISLAVA – Komisia za ECAV na Slovensku, ktorá sa podieľa na prerozdeľovaní zahraničnej pomoci z tzv. Partnerhilfe, vyvoláva podozrenia z klientelizmu. Jej členmi sú totiž predstavitelia vedenia cirkvi a im servilní spolupracovníci.

V minulosti sa fondy z partnerských cirkví prerozdeľovali v širokom zastúpení jednotlivých skupín cirkvi, kde okrem biskupov mali zastúpenie vdovy po farároch, za socializmu prenasledovaných farárov a farárov z chudobnej časti Slovenska, čo jej dávalo nezávislosť a objektivitu. Útlmom podpory pre jednotlivé skupiny stratilo ich zastúpenie v komisii opodstatnenie, a tak tam zostal popri biskupoch už len zástupca ZED (Združenia evanjelických duchovných), Diakonie a radových farárov. Pod novým vedením cirkvi sa rozhodovanie ešte viac zúžilo k ľuďom z biskupských úradov. O peniazoch z Partnerhilfe rozhodujú biskupi Ivan Eľko, Ján Hroboň, Peter Mihoč, riaditeľ generálneho biskupského úradu Ján Bunčák, poverený riaditeľ diakonie Ján Gasper a vedeniu cirkvi lojálna farárka zo Šiah Hana Peničková. S financiami zo zahraničia teda na Slovensku narába úzka jednoliata skupina ľudí, ktorým patrí rozhodovacia právomoc.

Klientelistické poňatie zloženia komisie si možno preštudovať v správe na webe cirkvi, kde pribudla informácia o online rokovaní 11 členov Partnerhilfe s členmi zo Slovenska 18. októbra. Ivan Eľko podľa správy vo svojej pobožnosti deklaroval, že cirkev nie je len tá, ktorá prijíma finančnú pomoc, ale ide jej aj o vytváranie jednoty. Finančnú pomoc však napriek tomu zrejme nemieni prenechať nezávislému a objektívnemu posudzovaniu, ale drží ju spoločne so svojimi spriaznenými pevne vo svojich rukách.

Podľa webu Spolok Evangelische Partnerhilfe podporuje spolupracovníkov, ktorí sú v núdzi, pracovníkov diakonie v evanjelických partnerských cirkvách v strednej a východnej Európe. „Podporuje tých, ktorí sú v aktívnej službe alebo na dôchodku, so svojimi rodinami. K tomu má finančné prostriedky, ktoré dostane od pracovníkov cirkvi a diakonie. Týmto chce posilniť svoju službu v cirkvi a diakonii,“ cituje web.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!