Vedenie cirkvi už likviduje aj medzinárodné vzťahy

Pre urazené ego dostáva dlhoročná spolupráca s Nemcami vážne trhliny

BRATISLAVA – Vedenie cirkvi sa dostáva do konfliktov už aj na poli medzinárodnej spolupráce. Dlhoročné partnerstvo s Durínskym farárskym spolkom v Nemecku má vďaka nemu vážne trhliny.

Koreň problému spočíva v skutočnosti, že Durínsky farársky spolok prejavil vôľu pomôcť prenasledovaným evanjelickým a. v. farárom na Slovensku. Už v čase, keď ich vedenie cirkvi začalo perzekvovať pre členstvo ich cirkevných zborov v Asociácii slobodných zborov, sa totiž vedenie ECAV začalo vyhrážať, že týmto farárom odníme takzvaný kvalitatívny príplatok k platu. Ten však býval ohodnocujúcou zložkou za ich prácu v zboroch či senioráte. Na tieto hrozby zareagoval Durínsky farársky spolok tým, že požiadal vedenie cirkvi o zoznam postihovaných farárov. Zámerom bolo podporiť duchovných, ktorí pre slobodu svojho názoru a vôľu podieľať sa na očiste cirkvi zaplatili diskriminačným rozhodnutím zhora, ktorým mali prísť o časť svojej mzdy. Spolok deklaroval, že finančnú podporu bude posielať cez stavovskú organizáciu Združenie evanjelických duchovných (ZED), ktorá má hájiť práve záujmy kňazov. ZED však takúto pomocnú ruku odmietlo a potvrdilo tak, že nestojí na strane prenasledovaných, ale „kope“ za prísne sankcie zo strany predsedníctva cirkvi a najvyšších grémií ECAV. Ich konanie verejnosti opäť raz naplno odhalilo krutú pravdu: vedenie cirkvi nemá záujem o kompromisy, prístup bratskej lásky a už vôbec nie o rešpektovanie odlišného názoru. Zaň totiž prichádzajú tvrdé tresty – aj za tú cenu, že sa cez ne rozbije dlhoročné priateľstvo so zahraničnou organizáciou. Durínsky farársky spolok pritom v minulosti štedro podporoval našu cirkev. Vďaka financiám, ktoré poskytol slovenským evanjelikom, boli ešte počas funkčného obdobia generálneho biskupa Miloša Klátika podporené mnohé projekty, medzi nimi rekonštrukcie zborových budov a pod.

Do nemilosti sa v tomto kontexte podľa všetkého dostal aj Cirkevný zbor ECAV Švábovce. Zbor totiž žiadal o podporu na zateplenie fary, čo je v súčasnej dobe nanajvýš aktuálna téma – jednak pre úsporu nákladov, hygienické a zdravotné štandardy ale aj pre ekologické hospodárenie. Žiadosť zo Šváboviec však podľa informácií Lutherusu vedenie cirkvi, ktoré rozhoduje aj o prideľovaní peňazí z Nemecka, odložilo na neurčito. Nemci však, pravdepodobne vidiac akútnosť situácie v tomto zbore, kde mali na fare zápasiť so škodlivými plesňami, projekt obnovy budovy podporili zaslaním peňazí na účet cirkevného zboru. Podľa článku Jána Bunčáka (predseda stavovskej organizácie ZED na ochranu farárov, a zároveň paradoxne riaditeľ Generálneho biskupského úradu, ktorý farárov zamestnáva) v časopise Melanchton je zjavné, že táto podpora vedenie cirkvi poriadne nahnevala – z prostého dôvodu: že neprešla ich schvaľovaním, posúdením a rozhodnutím o tom, či si ju Švábovce vôbec zaslúžia. Vedenie cirkvi si však zrejme neuvedomuje, ako veľmi týmto urazeným prístupom búra vzťahy upevňované v ťažkých časoch a potvrdzuje, že na medzinárodnú spoluprácu na korektnej úrovni ešte nedozrelo. Cirkevným zborom však napriek napätej atmosfére predseda Durínskeho farárskeho spolku M. Michaelis odkázal, že budú aj naďalej podporovať tých, ktorí to potrebujú. Potvrdil tak, že sa – na rozdiel od vedenia ECAV – neuchýlil k postoju urazeného ega, ale ide mu skutočne o dobrú vec.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!