Osočovanie Asociácie a Lutherusu nahradila verzia o psychicky narušenom páchateľovi

Vyhrážky bombovými útokom zneužívali na útoky voči kritikom súčasného vedenia

ZVOLEN – Redaktorka Posla Emília Mihočová, manželka biskupa Petra Mihoča, zverejnila článok, v ktorom tvrdí, že polícii sa podarilo vypátrať páchateľa, ktorý sa anonymným listom vyhrážal bombovým útokom počas inštalácie vo Zvolene.

Anonym sa podľa vtedy dostupných informácií mal vyhrážať nastražením bomby vo zvolenskom evanjelickom kostole. Napriek anonymnej hrozbe sa inštalácia uskutočnila.

Súčasné vedenie cirkvi udalosť od začiatku využívalo na bezprecedentné útoky voči súčasnej redakcii týždenníka Lutherus a Asociácii slobodných zborov. Tento trend pokračuje aj v Mihočovej článku, kde tvrdí, že: „Nebezpečné vyhrážanie systematicky spochybňoval tzv. Lutherus, podľa ktorého malo ísť „vymyslenú bombu na inštalácii nelegitímneho vedenia vo Zvolene“ (Amerikanizácia, J. Ľachký, 9. október 2020). V januári 2020 tzv. Asociácia slobodných cirkevných zborov na svojom webe zverejnila článok s palcovými titulkami: „Bombová bublina spľasla“ – neznámy autor tvrdí, že udalosť mohla byť „vymyslená na to, aby si biskupi a generálny dozorca cez policajnú ochranu zabezpečili, že do zvolenského kostola nebude vpustený nik, kto by inštaláciu mohol narušiť trebárs protestnými prejavmi.“

Bol to pritom týždenník Evanjelický posol spod Tatier, ktorý ešte v pôvodnom zložení redakcie (pred nástupom súčasnej, vedeniu cirkvi lojálnej a s rodinným prepojením na vrcholných predstaviteľov ECAV) informoval o anonymných vyhrážkach okamžite a profesionálne sa zaoberal aspektmi tejto udalosti. Oslovil biskupov, policajných hovorcov a ďalších, aby o anonymných vyhrážkach priniesol čitateľom neskreslený a objektívny obraz. Publikoval dokonca aj vyhlásenie novoinštalovaných biskupov k tejto záležitosti v plnom znení, poskytol teda priestor všetkým zainteresovaným. Vedenie cirkvi však krátko po uvedení do funkcie zaútočilo na Asociáciu slobodných zborov bezprecedentnými a hrubými útokmi, ktoré naznačovali obvinenia z terorizmu – priamo z úst Ivana Eľka. Ten sa dokonca nechal počuť, že bombovú hrozbu má mať na svedomí „blázon pre vieroučné veci“.

Súčasným textom o „odhalení páchateľa“ tak redaktorka Mihočová dokázala, že evanjelickú verejnosť hrubo zavádza, keď obviňuje týždenník Lutherus zo systematického spochybňovania nebezpečného vyhrážania. Článok, na ktorý sa odvoláva, pritom nepísal nik z redakcie Lutherusu, autor je pod ním riadne podpísaný a nejde o redaktora týždenníka. Kauzu v ňom navyše autor – evanjelický farár nerozoberá, len ju vymenoval ako jednu spomedzi množstva káuz spájaných so súčasným vedením cirkvi. Odhliadnuc od toho je zrejmé, že po trojročnom hľadaní páchateľa celá vec nie je uzavretá, vyšetrovanie naďalej prebieha – no E. Mihočová už teraz informuje sugestívne tak, aby poškodila dobré meno a spochybnila objektivitu Asociácie slobodných zborov a redakcie týždenníka Lutherus. Rozporuplnosť publikovaných informácií redaktorka sama podčiarkuje otočením verzie o páchateľovi, keď bezprostredne po udalosti vedenie ukazovalo prstom na „teroristov v Asociácii“, no dnes už lojálna redaktorka uvádza, že páchateľom má byť 71-ročný muž so psychickými problémami, ktorý si náhodne vytipuje, komu sa bude vyhrážať. Podľa vyjadrenia zástupcov Redakcie Lutherus, E. Mihočová citovanú vetu vytrhla z kontextu, v článku zavádza, a tým porušuje 8. Božie prikázanie: Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.

V uvedenom príspevku „Bombová bublina spľasla“ totiž vôbec nešlo o spochybňovanie, redakcia, naopak, píše: „Skutočnosť, že napriek hrozbe výbuchu sa inštalácia uskutočnila a sprevádzala ju ochrana policajtov, vyvolala v cirkvi vlnu údivu – predovšetkým z dôvodu, že organizátori inštalácie uprednostnili konanie slávnosti pred bezpečnosťou celého zhromaždenia v chráme.“ Ak teda niekto zľahčoval bombovú hrozbu a ohrozoval účastníkov podujatia, boli to práve samotní organizátori.

Redakcia Lutherus
Foto: Romana Schwarzová, MY Zvolen

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!