Novoročné posolstvo: Nech všetko, čo robíte, robíte v láske

Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu (LWF) Rev. Dr. Anne Burghardtová vo svojom novoročnom posolstve na rok 2024 pripomína kresťanom výzvu milovať Boha i blížneho. Toto „dvojité prikázanie“ vyzýva spoločenstvo LWF, aby sa podelilo o Kristovo sprievodné svetlo v temnotách, ponúklo nádej a povzbudilo „nás, aby sme vyšli do sveta a slúžili všetkým ľuďom“.

Burghardtová sa zamýšľa nad prechodom z jedného kalendárneho roka do druhého. Hoci na svete existuje mnoho iných kalendárov a systémov počítania času, mnohé členské cirkvi LWF sa nachádzajú v krajinách, ktoré používajú kalendár Anno Domini (AD), ktorý je spojený „s narodením tohto malého Dieťaťa, ktorého príchod na svet sa uskutočnil takmer nepozorovane“. Prostredníctvom lásky stelesnenej v Ježišovi Boh „vstúpil do sveta so všetkými jeho zápasmi a utrpením, ale aj s jeho radosťami a šťastím,“ zdôrazňuje.

Keďže ďalší rok ustupuje novému, generálna tajomníčka vyzýva svetové luteránske spoločenstvo, aby sa zamyslelo nad tým, ako merať dni kalendára. Je to „v dosiahnutých a vykonaných veciach, v získaných poznatkoch, v uskutočnených cestách, v prečítaných knihách? Alebo v niečom inom?“ Citujúc Heslo na rok 2024: „Všetko, čo robíte, robte v láske“, dúfa, že tieto slová môžu ponúknuť usmernenie a smer, „ako možno merať nový rok“.

Zdroj: lutheranworld.org
Foto: LWF/Albin Hillert

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!