Napriek vysokým odvodom zo zborov a vyššiemu príspevku od štátu farári zvýšenie platov veľmi nepocítia

Generálne presbyterstvo prijalo na svojom januárovom zasadnutí nové Zásady k odmeňovaniu duchovných. Napriek zvýšenému objemu príspevku od štátu a najmä zámeru zobrať cirkevným zborom 1,5 milióna eur, zvýšenie platov je len nepatrné. A aj to len v prvých troch platových triedach. Na čo bude použitých zvyšných 2,8 milióna, sa zrejme bežný evanjelik nedozvie.

Generálne presbyterstvo schválilo 29. januára 2021 Zásady ECAV na Slovensku č. 1/2021 k odmeňovaniu duchovných v zmysle zákona č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Uvedené zásady nahrádzajú minuloročné, ktoré prvýkrát mohli bez obmedzení štátu určiť výšku platov všetkých duchovných v našej cirkvi. Napriek kritike, ktorá padala na hlavy minulého vedenia od súčasných najvyšších predstaviteľov cirkvi, že výšku ich platov obmedzuje štát, farári sa výrazne vyšších platov nedočkali ani v súčasnosti, keď štát toto rozhodovanie prenechal cirkvám.

Medzi najčastejšiu kritiku patrilo tvrdenie, že minulé vedenie cirkvi zo štátnej dotácie nedáva na platy viac. Neprijímali tvrdenie, že príspevok na platy sa riadi štátnymi predpismi a výška štátneho príspevku nesmie prekročiť stupnice základných platov duchovných určovaných Nariadením vlády SR. Prijatím nového zákona o financovaní cirkví, pri ktorého kodifikovaní výrazne pomáhal bývalý generálny biskup Miloš Klátik, boli zrušené kritizované obmedzenia výšky farárskych platov. Štát už neurčuje, koľko z dotácie použije cirkev na platy duchovných, alebo čokoľvek iné. Mnohí farári očakávali, že po zmene zákona a prevzatí vedenia cirkvi bývalými kritikmi celá dotácia od štátu pôjde práve doteraz nedoceneným farárom. No nestalo sa tak. Vedenie cirkvi dokonca pokračuje v mystifikácii domnelej snahy zvyšovania platov zavedením – pre mnohé zbory likvidačného – nového príspevku na účet GBÚ.

Ako redakcia Lutherusu zistila, cirkevný zbor s približne tisíc veriacimi dostal povinnosť za rok 2021 odviesť takmer o 6 tisíc eur viac. Ich farár v najvyššom platovom stupni pritom dostane viac len o 33 eur v čistom, čo predstavuje náklad zamestnávateľa 730 eur. O použití zvyšných 5,2 tisíc z odvedenej sumy sa zbor doposiaľ nedozvedel. Podľa schváleného rozpočtu, po vyplatení miezd všetkým duchovným, zostáva vedeniu cirkvi k dispozícii 2,8 milióna eur, čo je oveľa viac, ako malo k dispozícii minulé vedenie. Oprávnená otázka mnohých farárov znie, prečo bolo treba drancovať cirkevné zbory novými vysokými odvodmi, keď na ich platy má smerovať len 77 percent štátnej dotácie. Použitie zvyšnej dotácie, cirkevných prostriedkov a nových odvodov zo zborov zostáva zahalené rúškom tajomstva. Cirkevná verejnosť si môže len domýšľať, či sa použili na zvýšené mzdové náklady pracovníkov biskupských úradov, alebo budú použité na krytie nákladov právnych služieb. Na základe uznesenia generálneho presbyterstva sa totiž funkcionári cirkvi chystajú súdiť s veriacimi vlastnej cirkvi. Kritici vedenia budú teda hnaní na súdy právnikmi platenými z peňazí, ktoré aj títo veriaci odvedú GBÚ. A ak sa budú chcieť brániť, budú si musieť na to z vlastného vrecka zaplatiť svojho advokáta, na rozdiel od cirkevných funkcionárov.

Podľa členov cirkvi takéto spôsoby v cirkvi nepamätajú ani najstarší pamätníci a viacerí hovoria, že naša cirkev sa dostáva k stredovekým spôsobom. Toto iste nie je cesta, ako previesť cirkev tou-
to postmodernou dobou, v čase konania sčítania obyvateľov, keď majú občania uviesť aj svoju príslušnosť k cirkvi. Evanjelická verejnosť je unavená z mnohých káuz v cirkvi a očakáva ich vyriešenie a návrat k pôvodnému poslaniu a učeniu cirkvi. Svoju nádej vkladá do svojich duchovných pastierov. Očakávajú, že sa im otvoria oči aspoň pri takomto očividne nespravodlivom delení štátnych a cirkevných prostriedkov na ich platy.

Redakcia Lutherus

Do redakcie sme dostali ohlas od pani farárky, ktorá si z obáv z následného zastrašovania zo strany cirkevných predstaviteľov nežiadala byť menovaná. Naznačuje, že nespokojnosť medzi farármi narastá, no na druhej strane rastie aj strach z prípadných postihov vedenia cirkvi voči tým, ktorí uvažujú nad správnosťou konania vedenia cirkvi a kladú oprávnené otázky. Redakcia na základe tohto podnetu a ďalších výziev prináša informácie, ako je to naozaj v otázke farárskych platov a financií v cirkvi a ich riešenia. Sústreďujeme informácie, ktoré následne vyhodnocujeme. Časť z nich prinášame aj graficky znázornené v nasledujúcom príspevku.

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!