Matica slovenská začína Rok odkazu štúrovcov spomienkou na Jána Rotaridesa

RYKYNČICE – Rok odkazu štúrovcov 2022 začína Matica slovenská (MS) spomienkou na 200. výročie narodenia Jána Rotaridesa, ktorý bol v 19. storočí známy svojimi národnobuditeľskými a revolučnými aktivitami v regióne Hont.

„Rok odkazu štúrovcov je významnou príležitosťou na to, aby sme opätovne zhodnotili a pripomenuli si mimoriadny význam legendárnej štúrovskej generácie pre súčasnú slovenskú spoločnosť, a to na pozadí 200. výročia narodenia viacerých jej aktívnych príslušníkov,” hovorí predseda MS Marián Gešper.

Zdôraznil, že pre súčasnosť i naliehavú potrebu obrody politickej kultúry a občianskej statočnosti je žiaduce analyzovať kľúčové činy, odvahu a odkaz štúrovskej generácie. „Slovenskej mládeži je potrebné priblížiť život a dielo štúrovcov zaujímavou formou, aby ich nevnímala len ako maturitnú otázku,” myslí si Gešper.

Zabudnutý Ján Rotarides – najdlhšie väznený revolucionár

Prvou osobnosťou, ktorú si matičiari pripomínajú, je Ján Rotarides. Narodil sa 15. februára 1822 v dnešných Rykynčiciach v okrese Krupina. Pôsobil ako učiteľ, kultúrno-osvetový pracovník, básnik a národnobuditeľský aktivista. Odvážne upozorňoval na zlé sociálne, právne a národné postavenie Slovákov.

„Je v podstate už úplne zabudnutý, čo je v slovenskej spoločnosti smutná recidíva opakujúca sa aj pri iných odvážnych slovenských osobnostiach. Pritom s Jankom Kráľom medzi prvými z našich osobností odsúdili nespravodlivý a zotročujúci feudálny režim v Uhorsku. V Hontianskej stolici organizovali príbelskú vzburu, za čo boli väznení a mučení,” podčiarkol predseda MS, ktorá upozorňuje, že Rotarides sa do slovenských dejín zapísal ako najdlhšie väznený slovenský revolucionár.

Príbelská vzbura sa radí medzi najvýznamnejšie udalosti štúrovského a hurbanovského Slovenského povstania rokov 1848 až 1849. Rotarides sa zúčastnil aj na Slovenskom národnom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine v roku 1861, ktoré dalo nový memorandový impulz slovenskej politike. Zomrel v roku 1900 v Drienove.

Ako TASR ďalej informovala hovorkyňa MS Veronika Grznárová, spomienkovú slávnosť na Jána Rotaridesa s odhalením pamätnej tabule plánujú matičiari, obec Rykynčice a evanjelický cirkevný zbor Cerovo usporiadať spoločne v Rykynčiciach po zlepšení pandemickej situácie. V znamení štúrovského odkazu sa budú niesť aj ďalšie výročia slovenských osobností.

Okrem nich si Matica slovenská pripomenie osobnosti z iných období, matičné a národné výročia, ako aj udalosti vedúce k slovenskej demokratickej štátnosti.

O zabudnutom Jankovi Rotaridesovi, najdlhšie väznenom slovenskom revolucionárovi, SKsprávy publikujú aj samostatný článok z úcty k slávnym a verným synom slovenského národa.

R
Foto: Matica slovenská

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!