List vlastníctva je stále zaplombovaný. Konatelia Reformaty však tvrdia, 
že cirkevná budova sa nepredáva

BRATISLAVA – Plomba na liste vlastníctva, na ktorom sa nachádza lukratívna budova internátu na Svoradovej ulici v centre Bratislavy, doposiaľ nie je dostatočne objasnená. Lutherus v tejto záležitosti oslovil konateľov Reformaty, eseročky, ktorá spravuje cirkevný majetok, so žiadosťou o vysvetlenie, čo sa deje s cirkevným majetkom.

Týždenník položil konateľom Tomášovi Hybenovi a Petrovi Gärtnerovi otázku, či došlo k odpredaju budovy na Svoradovej, keďže plomba niesla označenie „kúpna zmluva“, a teda poukazovala na typ prevodu, ktorý sa má aktuálne odohrávať vo vlastníckych vzťahoch. Konatelia to však popierajú – tvrdia, že k žiadnemu odpredaju budovy na Svoradovej 1 ani pokusu oň nedošlo. Vyjadrili sa, že aktuálna plomba vkladového konania (kúpna zmluva), ktorá je stále evidovaná na predmetnom liste vlastníctva, „sa týka kúpnopredajnej zmluvy medzi spoločnosťami (už v súčasnosti zaniknutej) POĽNOPROFIT, a. s., ktorá v minulosti vykonávala rozsiahlu opravu našej budovy, a spoločnosťou SVORADOVE, s. r. o. (súčasný nájomca budovy Svoradova 1), na základe ktorej POĽNOPROFIT, a. s., prevádzala svoje majetkové a iné práva na SVORADOVE, s. r. o.“

Podľa ich stanoviska má byť súčasťou zmluvy na katastri aj vecné bremeno, ktoré sa má týkať práva užívať priľahlú parkovaciu plochu medzi budovami na Svoradovej 1 a Svoradovej 3 v prospech POĽNOPROFIT. „Toto vecné bremeno však v čase podania návrhu na vklad na základe danej kúpnopredajnej zmluvy bolo z dôvodu vypršania lehoty samotného vecného bremena neopodstatnené (Poznamenávame, že spoločnosti SVORADOVE, s. r. o., a POĽNOPROFIT, a. s,. sú reprezentované tými istými osobami.),“ vyjadrili sa konatelia Reformaty.

O tom, že procesy okolo nakladania s týmto majetkom nie sú až tak jednoducho vysvetliteľné, ako to tvrdia samotní konatelia, svedčia aj ich kroky, ktoré údajne podnikli. „Ako súčasní konatelia spoločnosti Reformata, s. r. o., sme ihneď po identifikácii pokusu o prevod tohto už neexistujúceho vecného bremena na základe návrhu na vklad v zmysle predmetnej kúpnopredajnej zmluvy, o ktorej nás POĽNOPROFIT, a. s., ani SVORADOVE, s. r. o., vopred neinformovali, podnikli všetky právne kroky na bezodkladné zrušenie zápisu vecného bremena na LV v prospech POĽNOPROFIT, a. s., čo aj bolo vykonané a vecné bremeno bolo odstránené,“ uviedli Hyben s Gärtnerom, čím potvrdili, že plomba na liste vlastníctva vyvolala obavy aj v samotnej Reformate. Dodali, že stále evidovaná plomba sa týka ešte z procesného hľadiska neukončeného vkladového konania už zaniknutého a zrušeného vecného bremena na základe kúpnopredajnej zmluvy medzi POĽNOPROFIT, a. s. a SVORADOVE, s.r.o., a tým to vo vzťahu k majetku ECAV považujú už za bezpredmetné. Zrejme až také neškodné to všetko nebude, pretože obaja konatelia jedným dychom dodali: „Vývoj danej situácie však aj naďalej veľmi pozorne monitorujeme.“

Odborníci, ktorí prípad sledujú už niekoľko týždňov, zaznamenali, že v tejto záležitosti došlo na miestne príslušnom katastri k opakovaným zmenám – podľa všetkého už trikrát. Či by skutočne nedošlo k zmene vlastníkov cirkevného majetku, ak by sa problém nemedializoval, ostáva naďalej otázkou.

Redakcia Lutherus

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!