Kauza za milión eur: Eľko s Brozmanom podpísali listinu, ktorá výrazne znehodnotí majetok cirkvi

BRATISLAVA – Novú kauzu miliónovej hodnoty má na krku súčasné vedenie ECAV na Slovensku. Zrejme práve ona bola dôvodom, prečo sa do poslednej chvíle snažili utajiť miesto konania Synody 2022, aby sa verejnosť nedozvedela, aký škandál aktuálne visí nad cirkvou.

Kontroverznú zmluvu podpísalo vedenie cirkvi v zložení Eľko – Brozman. Jej podpisom umožnili developerovi získať súhlas k výstavbe honosnej budovy v Bratislave v susedstve bývalého cirkevného internátu na Svoradovej ulici. Ten je aktuálne prenajímaný na administratívne účely, no na liste vlastníctva vedený ako ubytovacie zariadenie. Problémom je, že developer výstavbou novej budovy internát čiastočne zatieni a pre nedostatok denného svetla tým pádom aj znehodnotí. Vedeniu cirkvi však škoda na majetku evidentne nevadí, keďže Brozman a Eľko s postupom developera, a teda aj so znehodnotením budovy ECAV písomne súhlasilo.

Práve táto kauza bola pravdepodobne dôvodom, prečo na synodu prišiel aj Ján Brozman, ktorý abdikoval z postu generálneho dozorcu. Niektorí synodáli vyjadrili pre Lutherus názor, že na synodu sa dostavil preto, aby držal dohľad na Eľkom a aby sa neprezradilo viac, ako malo. Tejto mienke nahrával aj samotný Eľko. Na synode totiž neuviedol skutočné dôvody – a záujmy, pre ktoré spolu s Brozmanom podpísal súhlas so zatienením cirkevnej budovy. Niektorí v tejto kauze vidia reálny dôvod, pre ktorý Brozman odstúpil z funkcie generálneho dozorcu. Ani jeden z účastníkov synody ho však nevyzval, aby sa k podpisu zmluvy, prípadne k dôvodom abdikácie vyjadril.

Faktom ostáva, že podpísanie tohto škandalózneho súhlasu so zatienením cirkevnej budovy dostalo ECAV na Slovensku do patovej situácie. Buď sa totiž znehodnotí celý lukratívny objekt vo vlastníctve cirkvi, alebo – v prípade, že by ECAV súhlas zrušila – je vysoko pravdepodobné, že developer bude žiadať vysoké odškodné, keďže jeho zámer stavby bude zmarený.

V správe o hospodárení cirkevnej spoločnosti Reformata jej súčasní konatelia Tomáš Hyben a Peter Gärtner na margo kauzy uviedli: „Súčasní konatelia po prerokovaní tejto záležitosti v rámci GP informovali zástupcov investora o námietkach ECAV k tejto stavbe podľa súčasného návrhu s tým, že zo strany ECAV budú námietky oficiálne deklarované v územnom/stavebnom konaní. Po tejto informácii zástupcovia investora upozornili konateľov, že v takomto prípade si investor bude uplatňovať voči ECAV náhradu škody za vynaložené náklady na prípravu tejto investície, nakoľko ju pripravovali na základe už vydaného súhlasného stanoviska zo strany ECAV mimo územného/stavebného konania. Odhadovaná výška škody je v súčasnosti takmer 1 000 000 €.“ Na druhej strane, ak pri súhlase vedenie cirkvi zotrvá, budovu znehodnotí o zhruba rovnakú sumu, keďže je v súčasnosti prenajatá a nájomca, spoločnosť Svoradova, môže prísť v dôsledku zatienenia o nájomcov, a teda aj o zisk. O priestory s nedostatkom denného svetla podľa platných noriem totiž nemusí byť záujem…

V konečnom dôsledku tak Eľkov a Brozmanov podpis na súhlase so zatienením môže spôsobiť cirkvi miliónovú škodu v oboch prípadoch. V prípade, že k tomu dôjde, je otázkou, či ju budú musieť platiť cirkevné zbory z vyzbieraných peňazí, alebo bude obom podpisujúcim zosobnená.

Kauza obrovských rozmerov viedla na synode seniora Tatranského seniorátu Jaroslava Matysa k otázke pre Ivana Eľka: či je na súhlase skutočne jeho podpis. Eľko odpovedal súhlasne, no na ďalšiu otázku, či bol svoj podpis osvedčiť na Obecnom úrade v Drienovskej Novej Vsi, ako ukazuje osvedčovacia pečiatka na listine, už odmietol odpovedať. Práve v tejto obci je starostom Ján Brozman. Je teda vysoko pravdepodobné, že Eľko podpis v Drienovskej Novej Vsi nebol overiť osobne. Objavuje sa tak podozrenie, či jeho podpis nemohol byť s Brozmanovým vedomím sfalšovaný, čo by v prípade trestného stíhania v takejto závažnej veci dokazovali znalci. Kauza však otvára aj ďalšie nezodpovedané otázky; jednou z nich je, či Brozman dostal od developera za vybavenie súhlasu nejaký úplatok. V tomto kontexte sme sa Ivana Eľka opýtali, či kvôli kauze plánuje odstúpiť z funkcie generálneho biskupa podľa vzoru Jána Brozmana. V prípade súhlasu, ktorý podpísal, totiž konal bez vedomia cirkevných grémií, čo môže ECAV na Slovensku spôsobiť škodu až vo výške milióna eur. Eľko od Lutherusu dostal aj otázku, či sa z rovnakého dôvodu vzdal funkcie generálneho dozorcu Ján Brozman, a nakoniec, či zobral za takúto nevýhodnú zmluvu od developerov úplatok. K položeným otázkam sa však Eľko nevyjadril. Tým ukázal, že okolnosti tejto kauzy nemieni pred verejnosťou, ktorá má právo na informácie, nijako vysvetľovať. Na synode však hovoril, že sa cíti nevinný a vystupoval tak, ako-by bol v celej veci zavedený. Naznačil, že nevedel, do akej miery bude budova zatienená, a údajne nemal čas si vec naštudovať a bol k podpisu dotlačený. Demisiu však nehodlá podať.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!