Synodu pred evanjelikmi tajili

Môže za tým stáť strach z účasti verejnosti

BRATISLAVA – Pošliapanie základných práv evanjelikov a. v. na Slovensku. Tak možno označiť konanie vedenia ECAV v súvislosti s tohtoročnou Synodou ECAV na Slovensku.

Vedenie cirkvi pred synodou porušilo ústavný princíp a poprelo práva veriacich, ktoré im garantuje cirkevná ústava. Zasadnutie synody ako najvyššieho riadiaceho a zákonodarného grémia je totiž zo zákona verejné, prístup naň má ktokoľvek. Mocipáni však konali v rozpore s týmto pravidlom – keď bezdôvodne zatajili informáciu o dátume a mieste, kde sa mala uskutočniť tohtoročná synoda. K takémuto precedensu ešte doposiaľ nikdy nedošlo, aby evanjelikom a. v., historicky známym ctením si demokratických princípov, vedenie vlastnej cirkvi uprelo právo na takúto zásadnú informáciu. Tento krok je už skutočne vážnym dôvodom na odstúpenie najvyšších funkcionárov. Anarchia, ktorú pri spravovaní evanjelickej cirkvi predvádzajú, totiž šliape po ústavnosti a zákonoch.

Okrem toho funkcionári cirkvi ignorujú veriacich – tých, ktorí sa pre nich za posledné roky stali len zdrojom peňazí, no bez akýchkoľvek práv. Poškodzujú tak celú cirkev a neustále rozbíjajú jej jednotu. V celom procese zlyháva aj mediálna tajomníčka generálneho biskupského úradu Jana Nunvářová, ktorej povinnosťou je informovať, no ona si hlavnú náplň svojho štedro plateného zamestnania neplní. Mnohí farári vyjadrili názor, že tajomníčka, roky pôsobiaca v rímskokatolíckych médiách, pravdepodobne nedokáže ani napísať správu. Kým za bývalej tlačovej tajomníčky bola oficiálna webová stránka cirkvi plná podrobných, aktuálnych a informačne hodnotných správ, dnes tam možno nájsť iba chabé jednovetové správičky s nulovou výpovednou hodnotou. Pritom práve Nunvářová dostáva na biskupskom úrade nadštandardnú mzdu, o ktorej sa duchovným v cirkvi ani len nesníva.

Redakcia Lutherusu Nunvářovú oslovila s otázkou, prečo neinformovala o konaní Synody ECAV na Slovensku tak, aby sa jej mohla zúčastniť aj evanjelická verejnosť. Mediálna tajomníčka, s hlavnou úlohou informovať, sa však nenamáhala odpovedať.

Súčasné vedenie cirkvi sa podľa čoraz viacerých ľudí správa tak, ako by celú ECAV ukradlo len pre seba. Silnejú hlasy po radikálnom riešení smerujúcom k odstúpeniu funkcionárov z najvyšších postov.

Redakcia Lutherus
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!