Cirkevné zbory sú v Damankošových očiach žabou, ktorú treba variť pomaly a postupne

Ak chcú od nich dostať peniaze do centrálnej kasy, nemôžu ich „hodiť do vriacej vody“

BANSKÁ BYSTRICA – Cirkevné zbory vraj treba variť ako žabu. Na synode v Banskej Bystrici to uviedol Marián
Damankoš, neúspešný uchádzač o post generálneho dozorcu a predseda Generálneho hospodárskeho výboru.

Prirovnanie sa, ako inak, týkalo peňazí. Damankoš prišiel so známou teóriou, že ak je žaba hodená do vriacej vody, vyskočí. Ak sa však varí pomaly, cieľ bude dosiahnutý a žaba sa vo vode uvarí. Tak je to podľa neho aj s Fondom finančného zabezpečenia, v cirkvi známym ako „výpalné“. Prostredníctvom neho chcú získať peniaze nielen na platy farárov, ale aj na cirkevné aktivity.

Žabie prirovnanie na synode nasledovalo po tom, ako sa spomedzi synodálov ozval senior Novohradského seniorátu Ján Ruman. Predložil žiadosť cirkevných zborov v senioráte, aby im bola znížená výška príspevku do fondu, pretože na odvody doň nemajú peniaze. Argumentovali tiež zvyšujúcou sa infláciou s tým, že cirkevným zborom stúpli náklady na energie a ďalšie položky. Prezentoval prepočet, podľa ktorého malé cirkevné zbory musia na ústredie odvádzať v priemere 12 eur a viac na jedného člena, kým väčším zborom to vychádza okolo 7 eur. Malým zborom sa tento nepomer vidí ako nespravodlivý.

Žabou vo vriacej vode sa Damankoš de facto ironicky vysmial ich požiadavke – rovnako aj hlasom z ďalších seniorátov, v ktorých sú tiež menšie a chudobnejšie zbory. Týka sa to aj Považského seniorátu, kde však došlo pri príprave na synodu k nedostatkom a uznesenia ohľadom fondu, ktoré mal seniorát predložiť najvyššiemu grémiu, neboli dobre formulované, takže sa o nich nehlasovalo. Niektorí synodáli Lutherusu povedali, že to považujú za chybu predsedníctva Považského seniorátu. To podľa nich nemá byť len poštárom, ktorý zanesie návrh uznesení na synodu, ale malo už na konvente upozorniť, že uznesenia sú zle formulované a treba ich upraviť.

Aktuálne sa v cirkvi zvyšuje počet zborov, ktoré do Fondu finančného zabezpečenia neplatia. Preto na synode padlo rozhodnutie, že sa nateraz nebude zvyšovať príspevok na člena. Zároveň vyzvali zbory, ktoré neodvádzajú peniaze do centrálnej kasy, aby sa k plateniu pridali s tým, že od nich spätne nebudú vymáhať dlžné čiastky. Štatút fondu zmenili tak, aby zbory, ktoré doposiaľ neplatili, mali možnosť začať platiť aj hneď bez nutnosti dofinancovať dva roky dozadu. Na jesennej synode – druhej v tomto roku – má byť predložená zmena zákona o fonde, v rámci ktorej by sa upravilo použitie peňazí z neho nielen na mzdy a celocirkevné programy (tak je dnes), ale aj na mzdy a iné výdavky v zmysle rozpočtu. Peniaze tým pádom nepôjdu už len na mzdy duchovných, no aj na cirkevné aktivity, hoci ide o finančné prostriedky z cirkevných zborov a len zbory majú právo rozhodovať o ich použití. Súčasní funkcionári však mocensky zobrali kompetencie cirkevným zborom a o ich peniazoch tak chce rozhodovať pár ľudí v grémiách.

Synoda však neprišla so žiadnym radikálnym riešením biednej platovej situácie farárov. Hoci na ich mzdy v cirkvi niet dosť peňazí, odmietajú sa zaoberať racionalizačnými opatreniami. Jedným z nich by mohlo byť zrušenie dištriktuálnych biskupských úradov, čo by prinieslo úsporu najmenej 200-tisíc eur. Zároveň by nájmy z majetku dištriktov mohli ísť na cirkevné aktivity, na ktoré teraz budú odčerpávať financie práve z fondu.

Redakcia Lutherus
Foto: facebook.com

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!