Frázy o transparentnosti majú obrovskú štrbinu: verejnosť naďalej nemá prístup k informáciám o nakladaní s peniazmi

BRATISLAVA – Predsedníctvo ECAV na Slovensku zverejnilo na oficiálnom webe cirkvi informáciu o napĺňaní Fondu finančného zabezpečenia za uplynulý rok 2021. Verejnosť sa ňou snaží presvedčiť o transparentnosti nakladania so získanými peniazmi.

V správe uvádza štatistiky o príjmoch z cirkevných zborov do Fondu finančného zabezpečenia a v jej závere detailne zverejňuje všetky zbory, ktoré neprispeli, alebo poslali len určité percento z nariadených platieb. Vedenie cirkvi v texte lamentuje nad tým, že sú aj ľudia, ktorí sa o fungovanie fondu podrobne zaujímajú a chcú byť informovaní. Uvedomelých evanjelikov a. v. však predsedníctvo cirkvi označuje za klebetníkov, keď píše: „Mrzí nás, že okolo FFZ kolujú aj mnohé nepodložené tvrdenia a zlomyseľné klebety, ktorým sa darí, sú systematicky udržiavané v obehu a majú „vďačných“ odberateľov.“ Údajné tvrdenie o klebetách chcú pritom rozptýliť slovami: „Pre Fond finančného zabezpečenia je v záujme transparentnosti a kontroly vyčlenený samostatný bankový účet, na ktorom sa evidujú iba finančné prostriedky fondu.“

Tu však argument o transparentnosti značne pokrivkáva. Ak by chceli byť vo vedení cirkvi skutočne transparentnými, nemali by problém pre Fondu finančného zabezpečenia zriadiť takzvaný transparentný účet. Ide o špeciálny typ bankového účtu, ktorý je zriaďovaný za účelom poskytnutia detailných informácií o transakciách širokej verejnosti pomocou internetu. Ktokoľvek vďaka tomu môže jednoducho kontrolovať pohyby a stav finančných prostriedkov na týchto účtoch – k dispozícii sú všetky transakcie rok spätne od dňa prehliadania. Podľa dostupných informácií však zatiaľ majú transparentný účet v ECAV len dva subjekty, a to cirkevný zbor Rimavská Sobota a Rodičovské združenie pri cirkevnej škole v Prešove.

Fakt, že cirkev pre fond nezriadila viditeľný a kontrolovateľný transparentný účet naznačuje, že slová o transparentnosti sú len propagandistickým slovníkom na nalákanie čo najväčšej časti cirkevných zborov k poslušnosti platiť. Pravdou totiž je, že čoraz častejšie zaznieva z radov cirkevníkov a presbyterov hlas, že chcú zakázať svojim farárom odvádzať ich peniaze na pochybný fond.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!