Bratia vedúci, odpovedzte nám na pár otázok

Prvému československému prezidentovi T. G. Masarykovi sa pripisuje známy výrok: „Demokrace toť diskuze.“ Naša cirkev sa už desiatky rokov chváli, že má na rozdiel od pravoslávnej a oboch katolíckych cirkví demokratickú správu. Ešte mnohí máme v pamäti, ako sa v „ľútych zápasoch“ pred poslednými cirkevnými voľbami niektorí predstavitelia vtedajšej opozície pohoršovali, keď sme do cirkevných zborov nedostávali v stanovených termínoch zápisnice z rokovaní generálneho resp. dištriktuálneho presbyterstva. (A teraz? Viete, som síce informovaný, že sa čosi na týchto grémiách riešilo a čosi prijalo, ale bolo to buď prostredníctvom cirkevnej tlače, alebo JPP, teda keď nám niekto, kto je členom príslušného grémia, o uzneseniach tam prijatých čosi povedal. Či je to všetko, o čom sa tam rokuje? To netuším). Vtedajší opozičníci nám sľubovali, že keď sa dostanú do funkcií, budeme mať na čele najtransparentnejšie vedenie, aké kedy cirkev mala. Dokonca v Charte 2017 cirkevnej verejnosti sľúbili, že sa v podstatnej miere vráti moc do rúk cirkevných zborov, odkiaľ sa vraj presunula do rúk tzv. vyšších COJ.

Uplynula už celkom slušná doba, odkedy je nové vedenie na čele generálnej cirkvi ako aj dištriktov. V príslušných grémiách sedia v drvivej väčšine ľudia, ktorí boli predtým v opozícií. Preto sa mi tlačia do úst niektoré otázky, ktoré chcem nášmu „najtransparentnejšiemu vedeniu“ položiť, lebo „obiehajú“ ako fámy v našich cirkevných zboroch.

1. Môj čistý príjem ako zborového farára klesol – a to napriek tomu, že nám vraj stúpol príjem zo štátneho rozpočtu. Kam vlastne idú peniaze, ktoré nám štát dáva? Je pre vás ťažké poslať vyúčtovanie aj CZ?

2. Súčasný generálny biskup nám v sérii článkov oznámil, že je prívržencom tzv. celocirkevného fondu, z ktorého bude doplácaná naša farárska mzda. Je to iba jeho zbožné želanie, alebo sa na tomto projekte už aj seriózne pracuje? A ak áno, kedy sa tieto návrhy dostanú do cirkevných zborov, aby sme sa k nim vyjadrili?

3. Predseda ZED v jednom článku predstavil model napĺňania celocirkevného fondu a to tak, že by mali byť zvýšené odvody z cirkevných zborov zhruba o 300 %
až 400 % (v závislosti od veľkosti CZ a veľkosti jeho majetku). Predstavil v tomto článku iba svoje zbožné želanie, alebo je to návrh, ktorým sa zaoberajú príslušné cirkevné grémiá?

4. Ten istý predseda ZED podal návrh na zmenu cirkevného súdnictva. Je to seriózny návrh, ktorý sa dostane na synodu? Alebo je to taktiež iba zbožné želanie nášho brata?

Dostaneme v cirkevných zboroch odpovede na tieto a ďalšie otázky, ktoré medzi nami „poletujú“ ako fámy? Pýtam sa preto, lebo pokiaľ viem, zatiaľ platí, že všetka moc v cirkvi pochádza z cirkevných zborov. Budeme mať teda možnosť o týchto veciach diskutovať aj na našich zborových presbyterstvách a konventoch? Alebo sa bude táto diskusia uskutočňovať iba na úrovni dištriktov a generálnej cirkvi? Nevidím dôvod, prečo by súčasné „najtransparentnejšie vedenie cirkvi“ malo mať problém sa so svojimi starosťami a ťažkosťami podeliť aj s nositeľmi všetkej moci v cirkvi. To je podľa mňa jediná cesta, ako zabrániť šíreniu rôznych fám, ktoré žiaľ zvyšujú napätie a rozkol v našej cirkvi.

Michal Zajden

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!