Vedenie chystá likvidačné kroky: zbory, ktoré nezaplatia, budú zrušené

MARTIN – V Biblickej škole v Martine sa 15. júna konalo stretnutie predsedníctiev Východného, Západného dištriktu a seniorátov s predsedníctvom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Informuje o tom webová stránka cirkvi.

Okrem aktuálnej situácie vo vydavateľstve Tranoscius, o ktorej informujeme v samostatnej správe, mali byť predmetom pracovnej porady aj otázky ohľadom návrhu cirkevného ústavného zákona o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku. Podľa webovej správy návrh predniesol Ján Brozman. Po prvotných informáciách o zásadných zmenách, ktoré vedenie cirkvi a ZED navrhuje s cieľom získať financie z cirkevných zborov, ostali mnohí farári pobúrení z toho, že práve s cirkevnými zbormi – základnými jednotkami cirkvi a samostatnými subjektmi – o návrhoch nikto nediskutuje. Budú to však práve zbory, ktorých sa prípadný odliv peňazí dotkne najviac a v mnohých prípadoch spôsobí existenčné problémy. Lutherus disponuje informáciou, že na porade malo dokonca zaznieť, že pokiaľ zbory stanovené príspevky nebudú platiť, vedenie cirkvi ich na to upozorní – a vzápätí bude cirkevný zbor v zmysle príkazu z dištriktu zrušený. Samostatná právna subjektivita a rozhodovacia právomoc cirkevných zborov v duchu synodálno-presbyteriálneho modelu tak, zdá sa, definitívne padá, keď o existencii či neexistencii cirkevného zboru bude rozhodovať príkaz „zhora“. Sumy, o ktorých sa v súvislosti s predpokladanými príspevkami „nahor“ zatiaľ hovorí, však dostanú mnohé CZ na hranicu prežitia, niektoré si novú povinnosť nedokážu splniť. Namiesto pomoci zhora sa im podľa všetkého dostane nekompromisné vymazanie z mapy cirkevných zborov na Slovensku.

V Martine sa podľa webstránky cirkvi diskutovalo tiež o legislatívnych zmenách v cirkevnom súdnictve, za ktorými má stáť Ján Bunčák, predseda súdu Západného dištriktu, známy z dlhoročných obštrukcií a prieťahov pri kauze voľby dozorcu Západného dištriktu. Bunčák je zároveň predsedom Združenia evanjelických duchovných, stavovskej organizácie farárov. Bližšie informácie o tom, aké zmeny sa v súdnictve chystajú a prečo plánujú centralizovať súdnu moc smerom k vedeniu cirkvi, sa však zo správy na internetovom portáli cirkvi nemožno dozvedieť. Súčasné vedenie ECAV pritom ešte pred voľbami cez svojich prisluhovačov odkazovalo, že bude konať transparentne, z každého dôležitého jednania budú zverejnené celé zápisnice a pod. V skutočnosti sa najzásadnejšie legislatívne zmeny pripravujú pod pokrievkou a verejnosť o nich nevie absolútne nič. Dokonca ani vtedy, keď sa jej to priamo dotýka (napríklad v prípade príspevku, ktorým sa má každý člen cirkvi podieľať na cirkevnom rozpočte a údajne aj platoch farárov).

V Biblickej škole tiež otvorili otázku Elektronického informačného systému – softvéru, o ktorý sa postaralo ešte predchádzajúce vedenie cirkvi. Projekt ostal po nástupe nového vedenia zabudnutý napriek tomu, že bol kompletne pripravený na realizáciu. Mnohí z kruhu súčasného vedenia ho dokonca zavrhovali. Dnes, po rokoch, EIS „oprášili“ a hovoria o tom, že ide o mechanizmus, ktorý má zjednodušiť prácu na farských úradoch a jeho zavedenie má byť schvaľované na najbližšej synode. Niektorí farári i neordinovaní pracovníci cirkvi sa však obávajú, či systém neposlúži skôr na sledovanie rozpočtov cirkevných zborov a tým pádom na vymáhanie väčšieho objemu financií.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!