Na kázňové prípravky opäť pozvali prednášať rímskokatolíka

Pred obdobím adventu a Vianoc pripravujú dištriktuálne biskupské úrady kázňové prípravky. Tento rok sa budú konať online formou 22. novembra.

V programe, ktorý k prípravkám zverejnili, je plánovaná prednáška Bohdana Hroboňa z katolíckej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na tému Boh na náš obraz (Ž 50). Druhú prednášku má mať Juraj Fenik z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta Košice, týkať sa má témy: Od ospravedlnenia z viery k nemožnosti straty Božej lásky (R 8, 28 – 39).

Prípravky k tomu, ako majú evanjelickí a. v. duchovní kázať počas adventu a vianočných sviatkov tak dištriktuálne biskupské úrady pod vedením Jána Hroboňa a Petra Mihoča opäť nezverili evanjelickým a. v. teológom. Naopak, prednášať bude rímskokatolícky kňaz a laik – neordinovaný. Ide o ďalší z krokov súčasného vedenia, ktorý pobúril mnohých farárov. Tí si myslia, že takáto voľba prednášajúcich už skutočne nemá obdobu. Ukázalo sa to už na tohtoročnej teologickej konferencii k téme Augsburského vyznania, kde prednášali takmer výhradne rímskokatolíci. Silnejú názory, že ECAV sa pod súčasným vedením snaží čoraz viac spájať s rímskokatolíckou cirkvou, hoci ide o dve učením odlišné cirkvi. Badať tiež, že rímskokatolícka cirkev nepodnikla v tomto smere žiadny ústretový krok a podľa vyjadrení jej predstaviteľov z minulosti pokladajú ECAV na Slovensku len za akýchsi „odpadnutých“ spolubratov, nepravú cirkev, ba až sektu. Navzdory tomu sa súčasní evanjelickí biskupi utiekajú k rímskokatolíkom a usilujú sa dostať do ich priazne. Aký vplyv to bude mať na učenie našej cirkvi, zrejme ukáže až čas.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!