Zbory sa musia zbierať na platy farárov, riaditeľovi diakonie však pritiekla desaťtisícová odmena

BRATISLAVA – Problémy v Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku (ED) vyplávali na povrch. Posledné informácie ukazujú, že jej predstavitelia berú nadštandardne vysoké platy, čo ostro kontrastuje so snahou vedenia cirkvi vymáhať peniaze z cirkevných zborov.

Diakoniou sa zaoberala aj nedávna synoda. K dispozícii mala okrem iného revíznu správ za rok 2020, ktorá po-
ukázala hneď na niekoľko problémov. Odhalila okrem iného fakt, že v štatútoch ED sú nezrovnalosti – štatút, ktorý je verejne prístupný na internete, nie je totožný s jediným podpísaným a opečiatkovaným štatútom v ED. Zaujímavou kapitolou je príjem povereného riaditeľa Jána Gaspera. Podľa naposledy podpísaného dodatku z konca roka 2018 predstavuje mesačne sumu vyše 2800 eur. Okrem nadštandardného platu mu bola minulý rok vyplatená vyše 10-tisícová odmena, ktorú podľa jeho vlastných slov odsúhlasila Správna rada ED. Revízna komisia pri tomto bode konštatovala, že informáciu nemohla overiť, keďže jej nesprístupnili zápisnice zo zasadnutí správnej rady.

Príjmy v týchto výškach hrubo kontrastujú so situáciou, keď vedenie cirkvi vymáha z cirkevných zborov pod hrozbou sankcií financie na platy duchovných, ktoré vraj nemá z čoho dorovnať ani na úroveň minimálnej mzdy. Na jednej strane je štedro odmeňovaný riaditeľ ED či nákupy nových automobilov
v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur pre Biskupský úrad Západného dištriktu, ako aj generálny biskupský úrad – na druhej strane sú vystavované platobné výmery pre cirkevné zbory, ktoré zápasia o vlastnú existenciu a počítajú, či im po zaplatení odvodov vôbec zvýši nejaké euro aspoň na drobné opravy, nehovoriac o potrebných vyšších investíciách napríklad do opráv chrámov či zborových budov. I tu sa ukazuje, že deklarovaná snaha zrušiť dištriktuálne biskupské úrady (o čom však súčasné vedenie nechce ani počuť) by v systéme ušetrila obrovský balík finančných prostriedkov, ktoré by sa mohli bez ujmy na zboroch prerozdeliť duchovným.

Je za tým snaha o lukratívnejšie funkcie?

Revízna komisia vytkla diakonii aj niekoľko ďalších nedostatkov. Evokuje to snahu o nastolenie poriadku v tejto organizácii, no treba pripomenúť, že o jej skutočnú očistu sa snažilo hlavne predchádzajúce vedenie, predovšetkým bývalý generálny dozorca Imrich Lukáč. Dnes sa volanie po poriadku v ED javí len ako formálne gesto, za ktorým sa podľa všetkého skrýva ambícia byť zvolení do ešte lukratívnejších funkcií.

Vidno to na príklade spoločnosti Reformata, kde si vedenie ECAV (ešte v zložení Eľko, Brozman) dosadilo bez výberového konania za konateľa Branislava Rybnikára. Aktuálne sa pre nich stal nepohodlným a vymenili ho za dvojicu Peter Gärtner a Tomáš Hyben. Prvý z nich (je okrem toho riaditeľom Tranoscia) sa však podľa informácií, ktoré má Lutherus k dispozícii, má usilovať aj o získanie vplyvu nad Beckovskou Vieskou. K analogickej situácii môže dôjsť aj v súvislosti s rozvírením hladiny v Evanjelickej diakonii.

Synoda ukázala v súvislosti s diakoniou ešte jeden moment – snahu vedenia cirkvi dostať sa hlbšie do štruktúr samotnej diakonie. Práve za týmto účelom mali schváliť zmenu zákona o účelových zariadeniach v cirkvi. Zrejme blízka doba ukáže, ako túto úpravu legislatívy využijú na dosiahnutie svojho cieľa.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!