Zbory sa búria: obávajú sa nedostatočnej ochrany osobných údajov

BRATISLAVA – Vedenie cirkvi nanovo oprášilo problematiku jednotnej evidencie prostredníctvom elektronického informačného systému. Zaoberalo sa ňou aj májové generálne presbyterstvo (Lutherus o ňom informuje na strane 11). Zbory sa však búria. Dôvodom je ich obava, či budú poskytnuté osobné údaje dostatočne chránené.

Elektronický informačný systém pôvodne vznikol ako myšlienka na odľahčenie administratívneho zaťaženia cirkevných zborov, ktoré musia viesť viaceré evidencie, hlásiť údaje o zmenách a podobne. Keďže prevažná väčšina cirkevných zborov si nemôže dovoliť zamestnávať administratívne sily, toto bremeno spočívalo hlavne na farároch či dozorcoch. Projekt EIS uzrel svetlo sveta ešte za bývalého vedenia cirkvi, ktoré ho dotiahlo až do finálnej fázy – stačilo ho už len spustiť. Po nástupe nového vedenia cirkvi vo voľbách pred vyše dvoma rokmi ale EIS dostal stopku. Úvahy o jeho naštartovaní sa nanovo spustili až nedávno.

Pod súčasným vedením ECAV však mnohé cirkevné zbory prejavujú nesúhlas s tým, aby sa stali súčasťou elektronického informačného systému. Dôvodom má byť hlavne to, že ochranu osobných údajov v ňom nepovažujú za dostatočnú – predovšetkým v kontexte faktu, že vierovyznanie je najprísnejšie chráneným osobným údajom. „V našom zbore nedôverujeme tomuto vedeniu ECAV, a preto sa odmietame dať zapísať do tohto systém a poskytnúť im údaje o našich cirkevníkoch. Dokonca ľudia zvažujú, že budú žiadať anonymizovať údaje v databázach cirkvi,“ vyjadrilo sa pre Lutherus predsedníctvo jedného z cirkevných zborov v Západnom dištrikte. Farár a dozorca, ktorí si pre obavy z nátlaku a zastrašovania nepriali byť menovaní tvrdia, že ľudia blízki súčasnému vedeniu, ktorí EIS prezentovali po seniorátoch, nedokázali zodpovedať všetky ich otázky ohľadom bezpečnosti údajov. „A to ešte nehovoríme o tom, že pri evidencii v EIS sa podľa nášho názoru musí vyžadovať písomný súhlas každej dotknutej osoby – členov aj nečlenov cirkvi, čo by farárov ešte viac administratívne zaťažilo,“ obávajú sa v cirkevnom zbore.

Problematika ochrany osobných údajov – v sekulárnej sfére označovaná skratkou GDPR – sa v posledných rokoch stáva mimoriadne frekventovanou témou. Z legislatívy totiž plynie povinnosť citlivo narábať s osobnými údajmi a chrániť ich obsah. Je preto zrejmé, že pokiaľ cirkevné zbory nebudú stopercentne dôverovať spôsobu, akým bude s údajmi nakladať EIS, z celého systému sa napokon môže stať len fraška bez naplnenia pôvodného zámeru.

Redakcia Lutherus

Ilustračná fotografia: pixabay

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár