Generálny dozorca Brozman abdikoval: dôvody svojho odchodu pred verejnosťou tají

BRATISLAVA – Ján Brozman skončil vo funkcii generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. List s jeho abdikáciou na generálnom biskupskom úrade prijali 24. mája. Informoval o tom web cirkvi.

Podľa informácií Lutherusu J. Brozman v liste neuviedol dôvody svojho rozhodnutia. Hoci sa po nelegitímnych voľbách, ktorým predchádzali kandidačné porady s vyradením kandidátov, nepohodlných pre súčasné vedenie, pred 2,5 rokom ujal funkcie najvyššieho laického predstaviteľa cirkvi, pri rozhodnutí o odstúpení nedokázal predstúpiť pred evanjelickú verejnosť a pomenovať príčiny abdikácie. K tomto kroku neposkytol ani žiadne oficiálne stanovisko. Iba denníku Postoj povedal, že dôvod, ktorý ho priviedol k tomuto rozhodnutiu, nebude písať. „Každý by mal svoj uhol pohľadu a ja nechcem týmto vyvolávať ďalšie nezhody,“ vyjadril sa pre Postoj. Jeho vyjadrenie možno chápať aj ako priznanie si, že už v minulosti v cirkvi vyvolal viaceré nezhody. Napriek formulácii, ktorú adresoval Postoju si však niektorí členovia cirkvi myslia, že jeho abdikácia môže byť len zinscenovaným „divadielkom“ a J. Brozman už môže mať pripravené iné lukratívne miesto.

Ján Brozman sa do histórie ECAV na Slovensku zapísal ako generálny dozorca, ktorý pri voľbách nedodržal cirkevnoprávne predpisy, keď predpísané čestné prehlásenie o tom, že nebol trestne stíhaný, svojvoľne obišiel formuláciou, že nie je trestne stíhaný. Vyhol sa tak priznaniu, že v minulosti bol právoplatne odsúdený za trestný čin a istý čas aj väznený – až do amnestie, ktorou získal slobodu. Kontroverzie ho sprevádzali aj pre jeho dvojité členstvo – pokrstený rímskokatolík síce prestúpil v dospelosti do našej cirkvi, no z pôvodnej rímskokatolíckej cirkvi nikdy nevystúpil, aspoň o tom napriek opakovaným žiadostiam nepredložil žiadny doklad. Zákony mal porušovať už pri svojej dávnej kandidatúre za dozorcu Východného dištriktu, keď podľa všetkého nespĺňal ani stanovenú hranicu počtu rokov členstva v našej cirkvi, ktorá sa od kandidáta vyžadovala. Brozman patril tiež k tým, ktorí verejne popierali kauzu Reformata, ktorú vysokou pokutou potvrdil aj daňový úrad a dodnes je predmetom súdnych sporov. Ako blízky priateľ jej niekdajšieho konateľa Vladimíra Daniša pritom vo verejnoprávnej televízii presviedčal divákov, že Reformata nie je žiadna kauza.

Dôvody Brozmanovho vzdania sa funkcie sú nateraz neznáme. Jeho kompetencie dočasne preberá zástupca generálneho dozorcu Ľubomír Pankuch, dozorca Východného dištriktu. Zákon o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách stanovuje, že generálne presbyterstvo musí nové voľby do tejto funkcie vypísať do dvoch mesiacov. Na webe deklarujú, že sa tým budú zaoberať na rokovaní GP 4. júna.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár